​Komentarz: Dlaczego w obliczu twardych dowodów zachodni politycy tworzą kłamstwa związane z Sinciangiem?

2020-10-20 20:52:17
Podziel się:

Przez pewien czas Australijski Instytut Polityki Strategicznej i inne instytucje finansowane przez siły antychińskie publikowały raporty dotyczące Sinciangu, fałszywie twierdząc, że w tym chińskim regionie istnieje „zjawisko pracy przymusowej na dużą skalę”. Niektórzy zachodni politycy wykorzystali to, aby zdyskredytować sytuację praw człowieka w Sinciangu i atakować politykę chińskiego rządu wobec tego regionu. Jakie są fakty? Centrum Badań Rozwoju w Sinciangu opublikowało we wtorek „Raport z dochodzenia w sprawie zatrudnienia mniejszości etnicznych w Sinciangu”. Raport w połączeniu z wizytami terenowymi i wynikami badań wyraźnie udowodnił, że polityka zatrudnienia Sinciangu w pełni szanuje wolę pracowników z mniejszości etnicznych do pracy i gwarantuje ich prawa pracownicze oraz prawa rozwojowe. Dlaczego w obliczu dużej ilości twardych dowodów niektóre zachodnie think tanki i politycy tworzą kłamstwa związane z Sinciangiem?

Zespół dochodzeniowy odwiedził ponad 70 przedsiębiorstw, wiejskie spółdzielnie pracy i indywidualne miejsca przedsiębiorczości w Sinciangu, Pekinie, Tianjin i innych miejscach oraz przeprowadził wywiady z ponad 800 menedżerami biznesowymi, pracownikami, osobami samozatrudnionymi i osobami należącymi do mniejszości etnicznych, ponad to przeanalizował 26 dokumentów rządowych opublikowanych po 2016 roku i 48 artykułów naukowych po 2005 roku. Ta metoda badawcza, łącząca teorię i praktykę, gwarantuje rzetelność raportu oraz pomaga społeczności międzynarodowej w obiektywnym zrozumieniu prawdy o „dobrowolnym zatrudnieniu” i „godnej pracy” mniejszości etnicznych w Sinciangu. W przeciwieństwie do tego, antychińskie think tanki reprezentowane przez Australijski Instytut Polityki Strategicznej nie opierają się na faktach. Tak zwanych „dowodów świadków” nie można w ogóle potwierdzić. Fałszowanie informacji i oczernianie chińskiej polityki w Sinciangu jest niedopuszczalne.

Brak dochodzenia to brak możliwości podjęcia głosu w sprawie. Żadne plotki i oszczerstwa nie mogą zachwiać determinacji mniejszości etnicznych w Sinciangu, by wykonywać godną pracę i wierzyć w lepsze życie.


Ranking