​Nowe życie pasterzy w Tybecie

2020-10-28 15:44:01
Podziel się:

Zongcuo była niegdyś bardzo biedną wioską w powiecie Dingri w Autonomicznym Regionie Tybetu. Krajowa polityka zmniejszania ubóstwa przyniosła mieszkańcom punkt zwrotny.

Założenie spółdzielni hodowlanych nie tylko zwiększyło dochody, ale wpłynęło na ochronę pastwisk. Dzięki pracy na roli oraz w gospodarstwach rolnych, poprawie wydajności i dalszemu uwalnianiu siły roboczej, życie w wiosce Zongcuo będzie lepsze.

Ranking