Komentarz: Nowy plan rozwoju Chin otwiera przed światem nowe możliwości

2020-10-31 22:01:43
Podziel się:

W czasie październikowej złotej jesieni cały świat skupia się na wydarzeniach w Pekinie. Piąta sesja plenarna XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, która zakończyła się 29 października dokonała przeglądu i zatwierdzenia „Propozycji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dotyczących sformułowania XIV pięcioletniego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz długoterminowych celów na rok 2035”.

Zgodnie z treścią komunikatu z obrad plenarnych i konferencji prasowej Komitetu Centralnego KPCh, która odbyła się 30 października, ten przełomowy dokument bazuje na konsekwentnym spełnianiu potrzeb obywateli związanych z podnoszeniem poziomu życia, a nowa koncepcja postępu dotyczy całego procesu rozwoju i wszystkich powiązanych z nim obszarów. Jednocześnie proponuje główne cele, kluczowe zadania i podstawowe mierniki rozwoju gospodarczego i społecznego Chin na najbliższe pięć lat, takie jak nowe owoce wzrostu gospodarczego, nowe przedsięwzięcia na polu reform i otwarcia oraz zapewnienie dobrobytu mieszkańcom. Skupia się także na odpowiedzi na pytanie jaki typ rozwoju zostanie stworzony w nowej sytuacji i w jaki sposób to osiągnąć, co jest kwestią najistotniejszą. Powyższe ustalenia nie tylko nakreśliły plan przyszłego rozwoju Chin i zaprezentowały dalszy plan działań, ale również przyniosły nowe możliwości ożywienia i wzrostu dla światowej gospodarki.

Na fali postępu obecnej epoki Chiny, które wciąż znajdują się w kluczowym strategicznym okresie możliwości rozwojowych, zawsze będą stały po właściwej stronie historii, będą nadal nieustannie walczyć o osiągnięcie swoich celów, koncentrować się na wykonywaniu swoich zadań, a także iść ręka w rękę z resztą świata i promować budowę społeczności wspólnej przyszłości dla ludzkości. Takie Chiny z pewnością dokonają jeszcze bardziej spektakularnych osiągnięć w dziedzinie rozwoju i stworzą nowe szanse dla wszystkich zaangażowanych stron, czego warto oczekiwać również od innych krajów.

Ranking