Tybetańska kadzidlana droga do średniozamożnego społeczeństwa w miasteczku Tunba

2020-11-02 11:11:28
Podziel się:

Kadzidło jest nieodzownym elementem religii i życia codziennego Tybetu. Położone pośrodku miasta Lhasa i Shigatse, miasteczko Tunba w powiecie Nimu produkuje kadzidła tybetańskie od ponad 1300 lat. W 2008 roku kadzidło tybetańskie z Nimu zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W kwietniu 2019 roku powstała lokalna Spółdzielnia Kadzidła Tybetańskiego Nimu, aby pomóc 15 lokalnym biednym gospodarstwom domowym w znalezieniu pracy. Od momentu powstania spółdzielnia osiągnęła wartość wyjściową ponad 1,8 miliona juanów. Ponadto okręg Nimu opiera się na bogatych zasobach ekologicznych, aby energicznie rozwijać rolnictwo, tybetański przemysł drobiowy i turystykę. W 2019 roku osiągnięto tu regionalny PKB przekraczający 1 miliard juanów, a dochód rozporządzalny rolników i pasterzy na mieszkańca wyniósł 14 842 juanów, co oznacza wzrost rok do roku o 15,4%.

Ranking