​Komentarz: Czym jest siła dzielnicy Pudong, która stanowi o jej innowacyjności?

2020-11-15 20:01:13
Podziel się:

Jako kluczowa siła napędowa rozwoju szanghajskiej dzielnicy Pudong i jej otwarcia w ciągu ostatnich 30 lat, innowacyjność jest najwyższym priorytetem w przyszłym planowaniu, co jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, ponieważ wpisuje się w długoterminowy cel Chin, jakim jest zbudowanie silnego kraju w dziedzinie nauki i technologii, a także jest wyrazem założeń zawartych w XIV planie pięcioletnim. Samodoskonalenie natomiast umożliwi jego wdrożenie dzięki wsparciu przez krajową strategię rozwoju.

Pudong będzie nadal dążył do osiągnięcia międzynarodowych standardów w przyszłości i będzie wykorzystywał podstawowe badania, aby dokonywać kolejnych przełomów i lepiej wykorzystywać coraz bardziej rewolucyjne innowacje technologiczne, aby pomóc Chinom osiągnąć przełom w najważniejszych technologiach.

Klucz do technologicznej innowacyjności zależy od wykorzystania talentów. W tym procesie istotne będą też przejęcie wiodącej roli w próbnym wdrażaniu przepisów dotyczących stałego pobytu w strefie wolnego handlu za pośrednictwem rozbudowanego systemu komunikacji, stworzenie systemu „jednego okna” dla pracujących w Chinach cudzoziemców obejmującego również zezwolenia na pobyt oraz optymalizacja mechanizmów dostępu do zatrudnienia dla zagranicznych absolwentów. W ostatnich latach Pudong wprowadził szereg pionierskich i przełomowych rozwiązań dla najbardziej utalentowanych, a innowacyjność zgromadziła silny potencjał rozwoju. Obecnie Pudong wchłonął już łącznie 1,45 miliona najwybitniejszych pracowników co stanowi około jednej czwartej miejscowej stałej populacji.

Ranking