​Komentarz: Otwarcie największej na świecie strefy wolnego handlu to wielkie zwycięstwo multilateralizmu

2020-11-15 20:42:59
Podziel się:

Po ośmiu latach i 28 rundach formalnych negocjacji ceremonia podpisania Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) uroczyście zakończyła się w niedzielę. Dzięki niej oficjalnie rozpoczęto już budowę strefy wolnego handlu o największej liczbie ludności, najbardziej zróżnicowanej strukturze członkowskiej i największym potencjale rozwojowym na świecie.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Chin, w porównaniu z innymi umowami o wolnym handlu, RCEP jest bardziej inkluzywny i obejmuje wszystkie aspekty dotyczące liberalizacji i ułatwień w dziedzinie handlu i inwestycji. Jednocześnie dokument spełnia potrzeby ery gospodarki cyfrowej, takie jak uwzględnienie praw własności intelektualnej wysokiego szczebla oraz zawiera rozdziały na temat handlu elektronicznego, a także zakłada przyjęcie negatywnej listy zobowiązań dotyczących dostępu do inwestycji, z których wszystkie posiadają wyjątkowy i nowoczesny charakter. Co ważniejsze, jest to umowa wysokiej jakości. Na przykład, całkowita liczba produktów z zerową stawką celną w handlu towarowym przekracza 90%, a poziom handlu usługami i liberalizacji inwestycji jest znacznie wyższy niż poprzednia umowa o wolnym handlu „10 + 1”.

Jeśli chodzi o Chiny, podpisanie umowy jest wyrazem zdecydowanego zobowiązania chińskich decydentów do dalszego otwierania się na świat. Traktując podpisanie RCEP jako szansę, Chiny będą lepiej i na większą skalę wykorzystywać swoje przewagi rynkowe i potencjał popytu krajowego, promować otwarcie na wysokim szczeblu i dzielić się w jeszcze większym stopniu korzyściami rozwoju z resztą świata.

Ranking