Komentarz: Co nowy model rozwoju przynosi światu? Xi Jinping przedstawił trzy apekty wzorca rozwoju!

2020-11-20 16:01:21
Podziel się:

W przemówieniu wygłoszonym w czwartek podczas inauguracji dialogu liderów biznesu w Azji i Pacyfiku (APEC), przewodniczący Chin Xi Jinping po raz kolejny podkreślił, że budowa nowego wzorca rozwoju Chin nie jest bynajmniej zamkniętym cyklem krajowym, ale otwartą i wzajemnie wzmacniającą się współpracą krajową i międzynarodową. Wyjaśnił, w jaki sposób nowy model rozwoju Chin może przynieść korzyści światu z perspektywy rynku, otwartości i współpracy, a także udzielił dokładnych sugestii, dzięki którym świat może zrozumieć rozwój Chin.

W swoim przemówieniu Xi Jinping doszedł do wniosku, że budowa nowego wzorca rozwoju jest wyborem strategicznym opartym na własnym etapie rozwoju i warunkach rozwoju Chin, przy pełnym uwzględnieniu globalizacji gospodarczej i zmian w otoczeniu zewnętrznym. Zaprezentował on szczegółowe dane i wiele przykładów, aby wyjaśnić główne kierunki budowania nowego wzorca rozwoju w trzech aspektach: „zwiększania popytu krajowego”, „promowania innowacji technologicznych” i „ciągłego pogłębiania reform". Główne strategie mają głębszą percepcję.

Ranking