Komentarz: Współtworzenie społeczności Azji i Pacyfiku otwiera nowy etap współpracy w regionie

2020-11-21 20:15:05
Podziel się:

27. Spotkanie Liderów Gospodarczych APEC pod hasłem „Budowania wspólnoty Azji i Pacyfiku” przeprowadzone w trybie telekonferencji osiągnęło zamierzone cele i wskazało kierunek współpracy gospodarczej w regionie na następne 20 lat.

Powinniśmy to wykorzystać jako punkt wyjścia do otwarcia kolejnego etapu współpracy w regionie Azji i Pacyfiku - powiedział w swoim przemówieniu na szczycie przewodniczący Chin Xi Jinping i po raz kolejny opowiedział się za budowaniem otwartej i opartej na inkluzywności społecznej wspólnoty losu Azji i Pacyfiku oraz rozwojem opartym na innowacyjności, a także tworzeniem wzajemnych powiązań i współpracy korzystnej dla wszystkich.

W czasie szczytu wiele uwagi poświęcono budowie strefy wolnego handlu jako głównego obszaru regionalnej kooperacji. Wraz z niedawnym podpisaniem regionalnej kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym proces jej tworzenia znacząco przyspieszył. W swoim przemówieniu przewodniczący Xi jasno dał do zrozumienia, że strefa wolnego handlu w Azji i Pacyfiku zostanie utworzona tak szybko, jak to możliwe, a Chiny „będą również aktywnie rozważać przystąpienie do Wszechstronnej i Progresywnej Umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP)”.

Współpraca gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku nigdy nie była grą o sumie zerowej ani grą polityczną, w której są wygrani i przegrani, ale platformą dla wspólnych osiągnięć, wzajemnych zysków i rozwoju korzystnego dla wszystkich – powiedział chiński przywódca.

Ranking