Komentarz: Koncepcje Chin w erze po epidemii nadadzą nowy kierunek globalnemu zarządzaniu

2020-11-22 19:27:58
Podziel się:

Powinniśmy przestrzegać zasady wspólnych konsultacji, wspólnej budowy i wzajemnego dzielenia się korzyściami. Należy trzymać się multilateralizmu, otwartości i integralności oraz idei obopólnie korzystnej współpracy i rozwoju w duchu naszych czasów – powiedział w sobotę przewodniczący Chin Xi Jinping podczas przemówienia za pośrednictwem łącza wideo na posiedzeniu pierwszego etapu 15. szczytu G20. Xi przedstawił w nim zasadnicze koncepcje i konkretne propozycje dotyczące porządku międzynarodowego i globalnego zarządzania w erze po epidemii, co dostarczyło ważnych wskazówek dla członków grupy G20, dzięki którym będzie mogła ona odgrywać jeszcze większą, wiodącą rolę na świecie.

Jak wyjść z obecnej trudnej sytuacji? Xi Jinping zwrócił uwagę, że konieczne jest zbudowanie globalnej zapory przeciwko epidemii, umożliwienie pomyślnego funkcjonowania gospodarki światowej, wspieranie postępu gospodarki cyfrowej i realizacja modelu rozwoju opartego o większą integrację. Te cztery propozycje są kontynuacją wcześniejszych założeń przewodniczącego Xi przedstawianych na wielu międzynarodowych konferencjach i zostały wzbogacone oraz ulepszone w oparciu o często podnoszone obawy społeczności międzynarodowej i praktyczne doświadczenia Chin. Są one niezwykle pragmatyczne i zostały przyjęte już przez przywódców wielu krajów. Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał G20 do podjęcia dalszych działań w celu wsparcia krajów rozwijających się. Król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al-Aziz natomiast zwrócił uwagę, że należy zajmować się ogniskami kryzysu, które pojawiają się w obecnej sytuacji, chroniąc jednocześnie życie i źródła utrzymania obywateli.

Wzmocnienie międzynarodowego systemu z ONZ jako jego centrum, udoskonalenie struktury zarządzania gospodarczą globalizacją, wspieranie zdrowego rozwoju gospodarki cyfrowej oraz podnoszenie zdolności reagowania na ogólnoświatowe wyzwania – te cztery propozycje Xi Jinpinga dotyczą niedoskonałości w globalnym zarządzaniu i odzwierciedlają dogłębne myślenie o przyszłości i losie ludzkości oraz wizję przekształcenia kryzysu w szansę, co tworzy nową mapę drogową dla globalnego zarządzania w erze po epidemii.

Jednocześnie, w odniesieniu do braku konsensusu w sprawie zasad zarządzania gospodarką cyfrową w różnych krajach, przewodniczący Xi powiedział, że Chiny są gotowe do omawiania i opracowywania globalnych zasad kierowania cyfryzacją ze wszystkimi stronami, a także wspierania i wzmacniania dialogu na temat sztucznej inteligencji, co odzwierciedla strategiczną wizję dokładnego zrozumienia trendów postępu gospodarczego i poprawy zarządzania zgodnie z duchem czasu. Pojęcie „rozwoju z duchem czasu” jest bowiem kluczem do utrzymania żywotności G20.

W erze po epidemi Chiny, które starają się być „budowniczym pokoju na świecie, uczestnikiem globalnego rozwoju i obrońcą porządku międzynarodowego”, będą nadal współpracować ze wszystkimi stronami w celu promowania nieustannego doskonalenia międzynarodowego systemu zarządzania. Jak skomentował sekretarz generalny ONZ António Guterres: w świecie pełnym niepewności Chiny zdecydowanie chronią multilateralizmu, sprawiedliwości i dają światu pewność, wiarę i nadzieję.

Ranking