​Komentarz: China-ASEAN Expo to przykład determinacji Chin w rozszerzaniu otwartości

2020-12-01 20:50:08
Podziel się:

Ponad 150 działalności gospodarczych oraz wydarzeń online i offline na rzecz promowania handlu, 86 podpisanych umów dotyczących międzynarodowych i krajowych projektów współpracy inwestycyjnej, których łączna wartość osiągnęła rekordową wartość to wyniki 17. edycji China-ASEAN Expo, która zakończyła się w poniedziałek.

Wydarzenie to nie tylko pogłębiło przyjazne stosunki między Chinami a krajami ASEAN oraz wymianę i współpracę gospodarczą i handlową we wszystkich aspektach, ale także stało się kolejną żywą praktyką w budowaniu bliższej relacji między Chinami i ASEANem ze wspólną przyszłością.

W porównaniu z poprzednimi latami tegoroczna edycja China-ASEAN Expo odbyła się w szczególnym kontekście epidemii. Organizacja targów zgodnie z planem pokazuje, że Chiny skutecznie prowadziły zapobieganie i kontrolę epidemii, a także wskazuje na determinację Chin do podrzymania wyższego poziomu otwarcia oraz dalszego promowania współpracy gospodarczej i handlowej Chiny-ASEAN.

Warto zwrócić uwagę, że przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił w swoim przemówieniu podczas ceremonii otwarcia 17. edycji Chiny-ASEAN Expo i Szczytu Biznesowo-Inwestycyjnego Chiny-ASEAN , że w nowej sytuacji Chiny traktują ASEAN jako priorytetowy kierunek sąsiedzkiej dyplomacji oraz kluczowy obszar do wysokiej jakości wspólnej budowy inicjatywy „Pasa i Szlaku". Chiny wspierają budowę społeczności ASEAN, wspierają centralną pozycję ASEAN we współpracy z Azją Wschodnią oraz większą rolę ASEAN w budowaniu otwartej i integrującej struktury regionalnej. Cztery inicjatywy zaproponowane przez przewodniczącego Xi do budowania bliższej relacji Chiny-ASEAN ze wspólną przyszłością wskazały kierunek przyszłej współpracy między stronami i dodatkowo wzmocniły ich wiarę w zacieśnienie współpracy.

W tym kontekście China-ASEAN Expo, z głównym tematem, który brzmiał „Wspólna budowa
"Pasa i Szlaku" oraz wspólny rozwój gospodarki cyfrowej”, osiągnęło wiele sukcesów, które niewątpliwie nadadzą nowy impuls rozwojowi gospodarczemu i społecznemu obu stron, ukazując ogromny potencjał współpracy między Chinami a ASEANem.

W przyszłości Chiny-ASEAN stworzą więcej nowych sfer współpracy w ramach inteligentnych miastach, technologii 5G, sztucznej inteligencji, handlu elektronicznym, Big Data, blockchain, telemedycyny i w innych dziedzinach.
Oczywiście Chiny, które niezachwianie rozszerzają otwarcie na świat, próbują własnym ożywieniem napędzać powszechne ożywienie świata, co przyniesie korzyść wszystkim krajom na świecie, w tym ASEAN .


Ranking