Komentarz: Ekologiczne partnerstwo między Chinami a UE– myślenie podobne, a droga ta sama

2020-12-03 15:24:39
Podziel się:

Epidemie, zmiany klimatu i broń jądrowa to trzy główne kryzysy dla ludzkości - stwierdził noblista David Gross na 3. Światowym Forum Laureatów(World Laureates Forum).

Laurence Tubiana, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Klimatycznego powiedziała, że w tak krytycznym momencie potrzebne są szczególnie wspólne wysiłki Europy i Chin, jako rozwiniętych regionów i krajów. Nowa europejska i chińska polityka dotycząca ekologii może stać się planem, który prowadzi nas ku bardziej zrównoważonemu rozwojowi - dodała.

W 2020 roku, wobec zagrożeń, takich jak wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego i WHO, Chiny i UE nie tylko ściśle współpracowały w walce z pandemią, ale równocześnie zorganizowały kilka „dialogów w chmurze” aby przyspieszyć proces budowy mechanizmu dialogu na temat środowiska naturalnego i klimatu oraz budowy zielonego partnerstwa między obu stronami.

W ostatnich latach Chiny przyspieszyły transformację gospodarczą, polepszyły strukturę energetyczną, promowały ekologiczny styl życia i zbudowały ekologiczny system cywilizacyjny. Na przełomie 13. i 14. planu pięcioletniego, budowa cywilizacji ekologicznej wejdzie w nowy etap rozwoju historycznego. Chiny i UE mają podobne cele i prowadzą wspólne wysiłki pod względem ograniczenia globalnego ocieplenia oraz budowy pięknej planety. Budowa zielonego partnerstwa między Chinami a UE będzie modelowym przykładem dla świata, propozycją celu i planu działania dla innych krajów. Będzie to wielki wkład dla ostatecznej realizacji celu „ziemi z zerową emisją” oraz budowy "wspólnoty ludzkiej mającej wspólną przyszłość".

Ranking