Chińska Grupa Mediów zorganizowała forum na temat współpracy medialnej między Chinami a Europą

2020-12-10 18:49:16
Podziel się:

„Partnerstwo europejskie 2020” pod takim hasłem w czwartek odbyło się forum o współpracy medialnej, zorganizowane przez Chińską Grupę Mediów (CGM). Wydarzenie miało format wideokonferencji.


Prezes CGM Shen Haixiong wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie przywiązania do multilateralizmu, wzmocnienia dialogu i wymiany oraz budowy partnerstwa medialnego między Chinami a Europą. Przedstawiciele CGM oraz 28 uczestników z 25 instytucji medialnych z 16 krajów europejskich prowadzili rozmowę dotyczącą "wzajemnego zaufania, dialogu i współpracy win-win". Podczas forum przedstawiciele mediów wydali „Wspólne Oświadczenie w Sprawie Wzmocnienia Współpracy Medialnej”. W dokumencie zapowiedzieli aktywne wsparcie wzmocnienia współpracy między mediami Chin i Europy, czynienie wspólnych wysiłków na rzecz walki z pandemią COVID-19 i zwiększenie zaufania społeczności międzynarodowej.


"Chiny i UE podzielają szeroki konsensus i wspólne interesy pod względem wspierania i praktykowania multilateralizmu, wzmacniania globalnej współpracy w walce z pandemią COVID-19 oraz wspólnego promowania ożywienia globalnej gospodarki i ograniczenia zmian klimatycznych. Naszych punktów wspólnych jest więcej niż różnic” - potwierdził Shen Haixiong. W jego opinii, dialog, wymiana i współpraca między Chinami a Europą w dziedzinie mediów rozwiją się na nowym etapie, współpraca medialna będzie bliższa, głębsza i bardziej pragmatyczna.

We „Wspólnym Oświadczeniu w Sprawie Wzmocnienia Współpracy Medialnej” wzywa się chińskie i europejskie media do realizowania ich obowiązków jako publicznych instytucji rozpowszechniania informacji i do wspólnego wspierania społeczności międzynarodowej aby podjęły wspólne wysiłki na rzecz walki z pandemią COVID-19. W oświadczeniu czytamy także, że należy pogłębiać konsensus, zacieśnić współpracę między chińskimi i europejskimi mediami poprzez praktyczne działania, czynić wysiłki na rzecz skutecznego promowania zdrowego oraz stabilnego rozwoju kompleksowego partnerstwa strategicznego między Chinami a UE, promować budowania wspólnoty ochrony zdrowia ludzkości, a także zorganizować forum współpracy medialnej z partnerami europejskimi w celu wspierania bardziej pragmatycznej i skutecznej współpracy medialnej między Chinami a UE.

Ranking