Komentarz: Zachód powinien obiektywnie zrozumieć chińskie przedsiębiorstwa państwowe

2020-12-11 16:35:27
Podziel się:

Przedsiębiorstwa państwowe odgrywają podstawową i główną rolę w chińskiej gospodarce narodowej. Ten rok jest dobrym przykładem, który pokazuje, że przedsiębiorstwa państwowe jako pierwsze wznowiły produkcję, a dzięki temu, dużo małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych przeżyło trudny czas, gospodarka Chin mocno wznowiła rozwój, co wniosło wielki wkład dla światowej gospodarki.

Niektórzy z zachodnich krajów nadal mają pretensje o chińskie przedsiębiorstwa państwowe, dyskryminując chiński system gospodarczy oparty na własności publicznej. Robią tak, gdyż nie mają wystarczającej wiedzy o Chinach. Ze względu na uprzedzenia lub brak wiedzy, niektórzy celowo rozpowszechniają koncepcję, że chińskie przedsiębiorstwa państwowe dostają „dotacje na dużą skalę”, co spowodowało zakłócenie konkurencji na rynku. W rzeczywistości dotacje są często używanym narzędziem rządów wszystkich krajów w celu korygowania nierównowagi rozwojowej. Kraje rozwinięte w Europie i Ameryce są głównymi użytkownikami takich śroków. Szereg orzeczeń Światowej Organizacji Handlu dowiodło, że Chiny nie spowodowały zakłóceń na rynku oraz nie doprowadziły do niesprawiedliwej konkurencji.

Niedawno chiński rząd oświadczył, że pozytywnie rozważa przystąpienie do protokołu CPTPP. Pokazuje to, że chiński rząd nie postrzega przedsiębiorstw państwowych jako bariery w negocjacjach. Dzieje się tak poniważ przyspieszenie reformy przedsiębiorstw państwowych jest ważnym elementem kompleksowego pogłębienia reform przez Chiny, a przystąpienie do CPTPP jest zgodne z kierunkiem chińskich reform. Opinia, że chińskie przedsiębiorstwa państwowe i CPTPP nie będą mogły współistnieć jest zbyt pesymistyczna. Na rynku międzynarodowym pojawiła się duża liczba wybitnych chińskich przedsiębiorstw państwowych, które uczestniczyły w sprawiedliwej konkurencji międzynarodowej. W miarę pogłębienia się reform takich przedsiębiorstw będzie coraz więcej.

Ranking