Komentarz: Konferencja robocza KC KPCh wskazała główne kierunek rozwoju Chin w 2021 roku

2020-12-21 16:32:07
Podziel się:

Niedawno w Pekinie odbyła się robocza konferencja gospodarcza KC KPCh, która uważana jest za wyznacznik przyszłego rozwoju gospodarczego i kierunku polityki Chin.

Rok 2020 jest przełomowym rokiem w historii ludzkości. Nagły wybuch epidemii COVID-19 wywołał światowy kryzys, a jednocześnie koncepcje polityki mocnej władzy, unilateralizmu oraz protekcjonizmu rozpowszechniły się. Nagłe zmiany światowej sytuacji politycznej i gospodarczej miały poważny wpływ na rozwój gospodarczy wszystkich krajów oraz na dążenie do lepszego życia wszystkich narodów.

Chiny, po odnotowaniu negatywnego wzrostu o -6,8% w pierwszym kwartale 2020, osiągnęły 3,2% wzrostu w drugim kwartale, co należy wiązać ze zwycięstwem nad pandemią COVID-19. Nowo opublikowane dane gospodarcze za listopad pokazały, że wartość dodana sektoru przemysłowego powyżej skali wzrosła o 7,0% rok do roku, wartość inwestycyjna zagranicznych biznesów oraz z Hongkongu, Makau i Tajwanu wzrosła o 8,3%, a wartość detalicznej sprzedaży konsumpcyjnej wzrosła o 5,0%. Dane ekonomiczne potwierdziły, że chińska gospodarka wyszła już z kryzysu związanego z epidemią i wznowiła pozytywny wzrost.

W obliczu niestabilności i niepewności sytuacji międzynarodowej Chiny opracowały nowy model rozwoju, w którym krajowy cykl odgrywa główną rolę, a cykl krajowy i cykl międzynarodowy promują się nawzajem. Chiny mają nadzieję, że wykorzystując przewagę rynkową, będą mogły stale zwiększać swoją zdolność do samodzielnego rozwoju oraz zabezpieczyć siłę przed niestabilnością i niepewnością. Na roboczej konferencji gospodarczej ustalono, że w 2021 roku należy przywiązywać główną wagę na osiem kluczowych zadań, w tym wzmocnienie krajowej strategicznej siły naukowej i technologicznej oraz wzmocnienie budowy przemysłowego łańcucha dostawczego.

W 2020 roku Chiny prawdopodobnie wyprzedzą Stany Zjednoczone i staną się największym na świecie rynkiem konsumenckim. Ogromny rynek konsumencki ma zwykle ogromną atrakcyjność, co oznacza również, że Chiny będą ściślej związane ze światem w miarę pogłębiania się budowy nowego modelu rozwoju.

Ranking