Chiny: Za 30 dni wejdzie w życie dokument dotyczący bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych

2020-12-22 15:41:04
Podziel się:

Chiny opublikowały w sobotę „Metodę Przeglądu Bezpieczeństwa Inwestycji Zagranicznych”. Dokument tem wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty opublikowaniu. Wdrożenie środków ma na celu udoskonalenie chińskiej ramy prawnej dotyczącej inwestycji zagranicznych.

Krajowa Komisja do spraw Rozwoju i Reform oraz Ministerstwo Handlu Chin potwierdziły w oświadczeniu, że Ustawa o inwestycjach zagranicznych i Ustawa o bezpieczeństwie państwa są podstawą prawną opracowania metody przeglądu. Dzięki temu klimat inwestycyjny Chin będzie bardziej przejrzysty, przewidywalny, bezpieczniejszy i przyjazny.

Bezpieczeństwo narodowe jest gwarancją wszelkiej działalności gospodarczej, zwłaszcza dla Chin, jako wielkiej gospodarki, zaś bezpieczeństwo państwa i stabilność otoczenia inwestycyjnego są ochrona dla inwestorów.

Jest to międzynarodowa praktyka przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych i dostosowywania ich zgodnie ze zmianą sytuacji. Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który przeprowadził przeglądy bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych. Już w 1975 roku powołano Komisję Inwestycji Zagranicznych w celu monitorowania wpływu inwestycji zagranicznych na Stany Zjednoczone.

Chiny znajdują się głęboko w procesie globalizacji gospodarczej. Chiny powinny nie tylko stworzyć najlepsze środowisko inwestycyjne, przyciągnąć najlepsze inwestycje międzynarodowe, ale także chronić się przed ryzykiem i chronić bezpieczeństwo narodowe. Przegląd bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych jest niezbędnym elementem utrzymania konkurencyjności przyciągania inwestycji i dzięki temu Chiny spełniają międzynarodowe obowiązki w poprawie globalnego zarządzania gospodarczego.

Ranking