Komentarz: Współpraca energetyczna z Chinami sprawi, że świat będzie bardziej ekologiczny

2020-12-23 17:21:31
Podziel się:

Według białej księgi „Rozwój energetyki Chin w Nowej Erze" wydanej przez chiński rząd w poniedziałek, Chiny nawiązały już współpracę z ponad 100 krajami i regionami w dziedzinie energetyki, w tym w handlu energią, inwestycjach, wspólpracy technologicznej oraz ustaleniu norm. Zwłaszcza pod względem promowania globalnej transformacji niskoemisyjnej energii i współpracy w zakresie energii odnawialnej, Chiny włożyły wielki wkład.

Powodem tego jest przede wszystkim zdolność Chin w dziedzinie energetyki. Obecnie Chiny są największym na świecie rynkiem energii odnawialnej i największym na świecie producentem sprzętu do czystej energii. Do końca 2019 roku całkowita moc zainstalowana Chin w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wynosiła 790 mln kilowatów, co stanowi około 30% całkowitej światowej mocy, a pod względem mocy wytwarzania energii wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej i wytwarzania energii z biomasy Chiny także zajmują pierwsze miejsce na świecie.

Chiny promowały międzynarodową współpracę energetyczną i zawsze przestrzegały zasady wzajemnych korzyści. Chińskie przedsiębiorstwa mają wysokie standardy w budowaniu projektów energetycznych, dzięki temu można lepiej wykorzystać zasoby naturalne w danych krajach, które współpracują z Chinami w realizacji projektów energetycznych. Równocześnie dzięki tym projektom można promować postęp technologiczny, zwiększenie zatrudnienia, wzrost gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi w krajach i regionach.

W zakresie międzynarodowej współpracy energetycznej inicjatywa "Pasa i Szlaku", stanowi ważną platformę. W 2019 roku Chiny i 30 innych krajów utworzyły energetyczne partnerstwo w ramach „Pasa i Szlaku”.

W przyszłości Chiny przyspieszą nową rundę transformacji energetycznych ukierunkowanych na czystą i niskoemisyjną energię oraz będą promować zrównoważony rozwój energetyczny na całym świecie. Nie tylko Chiny będą bardziej ekologiczne, ale też świat będzie czystszy i piękniejszy.


Ranking