Komentarz: „Odpowiedzialność Chin” promuje budowę społeczności ze wspólną przyszłością dla globalnego transportu

2020-12-23 20:24:40
Podziel się:

Ostatnio odcinek Sukkur-Multan na autostradzie Peshawar-Karachi w Pakistanie został oficjalnie oddany do ruchu. Jest to największy projekt infrastruktury transportowej w Korytarzu Gospodarczym Chiny-Pakistan, wykonany przez chińskie przedsiębiorstwo. Dzięki temu skrócono czas przejazdu między Sukkurem a Multanem z 11 godzin do około 4 godzin.

Jest to żywy przykład promowania przez Chiny w budowaniu społeczności ze wspólną przyszłością dla globalnego transportu. Jak stwierdzono w białej księdze pod tytułem „Zrównoważony rozwój transportu w Chinach”, opublikowanej we wtorek przez chiński rząd, Chiny starannie wdrażają Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, aktywnie uczestniczą w globalnym zarządzaniu transportem oraz wzmacniają międzynarodową wymianę i współpracę, aby wnieść wkład chińskiej mądrości i siły w promocji globalnego zrównoważonego rozwoju i budowy społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości.

Jako odpowiedzialny duży kraj, Chiny rozwijają budowę infrastruktury własnego kraju, jednocześnie nieustannie pogłębiają współpracę z innymi krajami w dziedzinie transportu, wzmacniają rozwój światowego transportu i gospodarki.

Jako stanowczy zwolennik multilateralizmu, Chiny również aktywnie promują przezmiany w globalnym systemie zarządzania transportem. W białej księdze czytamy, że Chiny zawsze starannie wypełniały swoje międzynarodową odpowiedzialność i zobowiązania, nieustannie poszerzając krąg przyjaciół w zakresie otwartości oraz współpracy w dziedzinie transportu, i wniosły istotny wkład w globalną redukcję ubóstwa, zapobieganie zanieczyszczeniom i rozwój gospodarczy.

Szczególnie w sytuacji epidemicznej w tym roku, Chiny dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić transport materiałów pomocnych w walce z epidemią, co w znacznym stopniu przyczyniło się do globalnej solidarności w walce z epidemią i ożywieniu gospodarczym.

Zgodnie z planem Chiny staną się potęgą transportową do 2035 roku. Można przewidzieć, że Chiny, które skupiają się na ludziach, będą nadal promować rozwój transportu wysokiej jakości, aby wykazywać należytą „odpowiedzialność Chin” za budowanie wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości.

Ranking