Komentarz: Ambicje zielonych Chin promują zrównoważony rozwój na świecie

2020-12-30 18:17:57
Podziel się:

Aby wybrać najwazniejsze wiadomości dotyczące zmian klimatu w 2020 r., należy wymienić wśród nich ważne wydarzenie, które miało miejsce 22 września. Tego dnia przewodniczący Chin Xi Jinping ogłosił podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że zwiększy ustalone na szczeblu krajowym składki w ramach porozumienia paryskiego i zobowiązał się do dążenia do szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz do osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r.

Według oficjalnej oceny Chin, w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiła największa poprawa jakości środowiska ekologicznego Chin oraz najlepszy rozwój ochrony środowiska. W 2019 r. emisje dwutlenku węgla w Chinach na jednostkę PKB spadły o około 48,1% w porównaniu z 2005 r., przekraczając cel redukcji emisji dwutlenku węgla pierwotnie zaplanowany na 2020 r. Ponadto Chiny są największym na świecie inwestorem w energię odnawialną przez wiele kolejnych lat, a ich globalny udział utrzymuje się na stabilnym poziomie około 30% od 2015 r. Zainstalowana moc i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych od wielu lat zajmują pierwsze miejsce na świecie.

Carolina Schmidt, przewodnicząca Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2019 r., skomentowała, że Chiny odegrały ważną rolę we wdrażaniu porozumienia paryskiego, ułatwianiu konsensusu między wszystkimi krajami i wspólnym rozwiązywaniu światowych problemów klimatycznych.

Ranking