Komentarz: Ekologiczny rozwój w „złotym pasie ekonomicznym” wzdłuż Rzeki Jangcy

2021-01-05 16:11:39
Podziel się:

Wdrożenie strategii rozwoju Pasa Gospodarczego Rzeki Jangcy poczyniło w ciągu ostatnich pięciu lat wielkie osiągnięcia. Środowisko ekologiczne rzeki Jangcy, trzeciej co do wielkości rzeki na świecie, uległo polepszeniu, gigantyczna gospodarka w tym regionie o wartości prawie 50 bilionów juanów uległa w całkowitej transformacji ekologicznej, rozwój bardziej rozwiniętych obszarów i stosunkowo zacofanych obszarów wzdłuż rzeki Jangcy jest bardziej harmonijny, a poza tym dzięki połączeniu morskiemu i kolejowemu w tym Pasie Chiny są ściślej związane ze światem.

Celem strategii rozwoju Pasa Gospodarczego Rzeki Jangcy, który jest priorytetem rozwój gospodarki ekologicznej, jest uniknięcie tradycyjnej drogi rozwoju gospodarki, czyli "najpierw zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a dopiero później jego polepszenie". W tym regionie na wczesnym etapie już rozpoczęto działać w celu ochrony środowiska naturalnego, gdy negatywny wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko był jeszcze nie tak duży.

Ochrona środowiska naturalnego i rozwój gospodarczy nie są przeciwieństwami, lecz mogą współistnieć w harmonii. Według dokumentów rządu chińskiego, celem rozwoju Pasa Gospodarczego Rzeki Jangcy jest przekształcenie się w pas gospodarczy, który ma pozytywny wpływ dla całego świata, dla koordynowanego rozwoju wschodniego, środkowego i zachodniego regionu Chin, dla promowania otwarcia tej strefie oraz dla budowania modelu rozwoju gospodarki ekologicznej i dla stworzenia nowej siły napędowej dla chińskiej gospodarki. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. produkt krajowy brutto 10 prowincji i Szanghaju w tym Pasie stanowił prawie 47% całkowitej wartości kraju. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat działanie ochrony środowiska ekologicznego nie spowolniło rozwoju gospodarczego strefy wzdłuż rzeki Jangcy, lecz pomogło regionowi szybko stać się jednym z potężnych motorów wysokiej jakości rozwoju gospodarczego Chin.

Chiny stanowią jedną piątą ludności świata i przyczyniają się do około 30% gospodarki światowej. Pas Gospodarczy Rzeki Jangcy stanowi połowę całkowitej gospodarki Chin, a w tej strefie żyje 50% Chińczyków. Poszukiwanie sposobu rozwoju wysokiej jakości w tak ważnym regionie i stworzenie ekosystemu oraz „złotego pasa gospodarczego” ma niewątpliwie niezwykłe znaczenie dla tej epoki.

Ranking