​Komentarz: USA powinny wziąć odpowiedzialność za rasizm

2021-01-13 20:29:03
Podziel się:

Tworzenie plotek związanych z Autonomicznym Regionem Sinciang Ujgur w celu zdyskredytowania Chin jest taktyką stosowaną przez niektórych amerykańskich polityków. Wraz z wygaśnięciem kadencji obecnego rządu Stanów Zjednoczonych występy tych ludzi stały się bardziej żywiołowe. Zaproponowali oni nawet rezolucję dotyczącą Sinciangu, szerząc sensacyjne pogłoski o tak zwanym „ludobójstwie”, twierdząc, że „chiński rząd powinien wziąć na siebie odpowiedzialność”.
Dane dotyczące populacji są najpotężniejszym dowodem. Lokalni urzędnicy w Sinciangu niedawno przedstawili ponad 30 zagranicznym mediom, że dzięki aktywnej i skutecznej polityce chińskiego rządu, liczba Ujgurów w Sinciangu wzrosła z 10,17 mln do 12,72 mln w latach 2010-2018, co stanowi wzrost o 25,04%. Jest to nie tylko wysokie tempo wzrostu populacji Sinciangu, ale także znacznie wyższe niż 2% tempo wzrostu populacji narodowości Han.
Patrząc wstecz na historię rozwoju Stanów Zjednoczonych, rząd USA nie tylko zwykł wypędzać i zabijać rdzenną ludność Ameryki, przejmować jej ziemie i zasoby, ale także egzekwował politykę ludobójstwa, segregacji i asymilacji wobec Indian. Na początku XX wieku populacja Indian amerykańskich spadła z 5 milionów w 1492 roku do 250 000.
Mówiąc o ochronie praw mniejszości w Chinach, politycy amerykańscy są całkowicie pozbawieni kwalifikacji.

Ranking