Komentarz: Handel zagraniczny Chin nieustannie daje światu siłę napędową do ożywienia gospodarki

2021-01-15 14:44:33
Podziel się:

Łączna wartość importu i eksportu w Chinach weszła na nowy wyższy poziom. Ogólna wartość eksportu osiągnęła nowy rekord, a udział w rynku międzynarodowym jest najwyższy w historii. Dane za rok 2020 opublikował w czwartek Chiński Główny Urząd Celny. Wyniki te świadczą o tym ze Chiny znacznie przyczyniły się do ożywienia światowej gospodarki a także podtrzymania globalnego łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw.

W 2020 r., dzięki skutecznej koordynacji zapobiegania i kontroli epidemii oraz wznowieniu pracy i produkcji, chiński handel zagraniczny szybko ustabilizował się po gwałtownych wahaniach w pierwszym kwartale, a skala importu i eksportu stopniowo rosła z kwartału na kwartał. Statystyki pokazują, że łączna wartość importu i eksportu towarów w 2020 roku osiągnęła 32,16 bln yuanów, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do 2019 r. Chiny są jedyną dużą gospodarką na świecie, która osiągnęła dodatni wzrost w handlu towarami w 2020 roku.

Za „gwałtownym wzrostem zamówień” dla firm handlu zagranicznego stoi nieustannie rosnący popyt na produkty „Made in China” na rynku globalnym. W szczególności zapotrzebowanie na materiały wspomagające zapobieganie epidemii i produkty „gospodarki internetowej”( Stay at Home Economic) spowodował szybki wzrost eksportu Chin.

Według oficjalnych danych Chin w 2020 roku eksport tekstyliów, sprzętu medycznego i leków wzrósł łącznie o 31%. Od marca do końca 2020 roku Chiny wyeksportowały 224,2 miliarda maseczek, co odpowiada zapewnieniu blisko 40 maseczek dla każdego mieszkańca na świecie poza Chinami. Ponadto w 2020 roku chiński eksport laptopów, tabletów i sprzętu AGD wzrósł łącznie o 22,1%. Te towary eksportowe nie tylko zagwarantowały globalne zapotrzebowanie na materiały zapobiegające epidemii, a także zaspokoiły potrzeby związane z pracą w domu i konsumpcją ludzi na całym świecie w okresie epidemii. Jest to ważny wkład Chin w globalną walkę z epidemią.

Z punktu widzenia importu, przewaga rynku o super dużej skali w Chinach stworzyła przestrzeń do rozwoju na świecie. W 2020 roku chiński import produktów opartych na surowcach, takich jak ropa naftowa i rudy metali, wzrósł odpowiednio o 7,3% i 7%, a import produktów rolnych, takich jak zboże i mięso, wzrósł kolejno o 28% i 60,4%. Agencja Reuters podała, że silne ożywienie gospodarki w Chinach w grudniu 2020 roku pobudziło popyt na produkty zagraniczne, a tempo wzrostu importu przyspieszyło od poprzedniego miesiąca, przekraczając ich przewidywania z wcześniejszych badań .

Warto wspomnieć, że w 2020 roku łączny wolumen importu i eksportu między Chinami a trzema największymi partnerami handlowymi ASEAN, UE i USA wzrósł odpowiednio o 7%, 5,3% i 8,8%. Chiński import i eksport do krajów na trasach wzdłuż „Pasa i Szlaku” wyniosły 9,37 biliona juanów, co oznacza wzrost o 1%.

Nietrudno zauważyć, że Chiny, umacniając swój status największego kraju w światowym handlu towarami, dzielą się większym profitem rozwojowym ze swoimi globalnymi partnerami handlowymi.

Ranking