Komentarz: Stany Zjednoczone i Zachód wymyślone kłamstwa dotyczące „pracy przymusowej” w Sinciangu

2021-01-29 20:04:30
Podziel się:

W ustach niektórych polityków i mediów w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie „walka o szczęście” ludzi w Sinciangu nabrała negatywnego znaczenia. Zniekształcili sytuacje normalnych pracowników migrujących mieszkających w Sinciangu Ujgurów w tak zwaną „pracę przymusową”, próbując sprowokować niepokoje etniczne w Chinach, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby oczernić i utrudnić rozwój Sinciangu.

W rzeczywistości ludzie ze wszystkich grup etnicznych w Sinciangu którzy migrują w poszukiwaniu pracy traktują to jako istotny sposób na pozbycie się ubóstwa i wzbogacenie się. Według niepełnych statystyk, roczny dochód na jednego mieszkańca wśród robotników z Sinciangu, którzy przenieśli się w poszukiwaniu zatrudnienia do innych prowincji (miast), wynosi około 40 000 juanów, co w zasadzie odpowiada dochodowi rozporządzalnemu per capita stałych mieszkańców w tych miastach. Roczny dochód pracowników, którzy przeprowadzili się do Sinciangu na mieszkańca wynosi około 30 000 juanów, czyli znacznie więcej niż dochody z gospodarstw domowych. Aby pomóc ludziom prowadzić stabilne i godne życie, władze lokalne Sinciangu traktują promocję zatrudnienia jako najważniejszy punkt wyjścia. W procesie pracy i zatrudnienia pracownicy wszystkich grup etnicznych wybierają zawody i miejsca zatrudnienia zgodnie ze swoim życzeniem, podpisują umowy o pracę z odpowiednimi przedsiębiorstwami zgodnie z prawem i uzyskują odpowiednie wynagrodzenie. Kierując się różnymi środkami, takimi jak zatrudnienie i zmniejszanie ubóstwa, w połowie listopada 2020 r. Sinciang wyjdzie z ubóstwa.

Nowo opublikowane dane pokazują, że dochód rozporządzalny na mieszkańca mieszkańców Sinciangu w 2020 r. wzrośnie o 6986 juanów w porównaniu z 2015 r., przy średniorocznym tempie wzrostu 7,2%, czyli o 1,1 punktu procentowego wyższym niż średnie roczne tempo wzrostu PKB. To w pełni pokazuje, że mieszkańcy Sinciangu cieszą się z owoców rozwoju, a ich życie staje się coraz dostatnie. To również sprawia, że kłamstwa związane z Sinciangiem, nad którymi napracowały się niektóre antychińskie siły w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie są bardziej absurdalne.

Ranking