Komentarz: Czy Sinciang jest dobry? zobaczyć to uwierzyć

2021-02-04 20:23:31
Podziel się:

3 lutego na wideokonferencji zorganizowanej przez Chiny w ramach misji dyplomatycznych w Genewie i agencjach ONZ, przedstawiciel Laosu podzielił się swoimi odczuciami dotyczącymi wizyty w Sinciangu w 2019 roku. Powiedział, że na świecie nie ma jednej ścieżki rozwoju, która byłaby odpowiednia dla wszystkich. Rząd chiński rzeczywiście dokonał wielkich osiągnięć w zakresie rozwoju społecznego i ochrony praw człowieka.

W ostatnich latach społeczność międzynarodowa dostrzegła rozwój i postęp społeczeństwa Sinciangu. Ponad 60 dyplomatów przebywających w Genewie oraz wyżsi urzędnicy agencji ONZ, którzy wzięli udział w wideokonferencji, wysoko ocenili wysiłki rządu chińskiego na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony praw człowieka.

To, co zobaczyli i poczuli dyplomaci, po raz kolejny ujawniło fakt - Sinciang to dobre miejsce.

Po kolei ujawniane jest coraz więcej faktów na temat Sinciangu. Na niedawnej konferencji prasowej w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych poświęconej kwestiom związanym z Sinciang, Baikli Suwuer, rolnik uprawiający bawełnę z Sinciangu, powiedział, że ci, którzy szerzą pogłoski, nie chcą chronić naszych praw.

Statystyki pokazują, że w 2020 roku Sinciang zapewnił 461 100 nowych miejsc pracy na obszarach miejskich. W listopadzie ubiegłego roku problem absolutnej biedy w Sinciangu został historycznie rozwiązany.

Prawda o Sinciangu jest otwarta i szczera, to opowieść o rozwoju społecznym i jedności etnicznej. Kiedy mniejszości etniczne w Sinciangu żyją coraz lepiej dzięki godnej pracy, bezwstydne kłamstwa wymyślone przez polityków amerykańskich i zachodnich zostały zmiażdżone.

Ranking