Xi Jinping przewodniczył szczytowi przywódców Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2021-02-09 17:18:14
Podziel się:

Konferencja Szczytowa Przywódców Chin i Europy Środkowo-wschodniej odbyła się we wtorek za pośrednictwem wideo. Przewodniczący Chin Xi Jinping przewodniczył szczytowi w Pekinie i wygłosił przemówienie.

Konferencja ta została zainicjowana przez stronę chińską i wzięli w niej udział przywódcy lub ich przedstawiciele wysokiego szczebla krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz obserwatorzy mechanizmu współpracy między Chinami, a Europą Środkowo-wschodnią.

W kwietniu 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie przywódców Chin i Europy Środkowo-wschodniej w Polsce i od tego czasu formalnie ustalono mechanizm współpracy między Chinami, a Europą Środkowo-wschodnią.

Od czasu ustalenia tego mechanizmu przeciętne roczne tempo wzrostu handlu między obu stronami wyniosło 8%, ponad trzykrotnie większe niż tempo wzrostu ogólnego handlu zagranicznego Chin. Do 2020 r. wartość ta przekroczyła 100 mld dolarów amerykańskich. Do końca 2020 r. Chiny zainwestowały 3.14 mld dolarów amerykańskich w 17 krajach Europy Środkowo-wschodniej, w dziedzinach energii, minerałów, infrastruktury, logistyki, części samochodowych itd. W tym samym okresie 17 krajów Europy Środkowo-wschodniej zainwestowało w Chinach łącznie 1,72 mld dolarów amerykańskich.

Ranking