„17 plus 1 może dać więcej niż 18” Jak utrzymać efekty współpracy? Chiny mówią kluczowe punkty

2021-02-10 10:52:53
Podziel się:

Szczyt przywódców Chin i państw Europy Środkowej i Wschodniej odbył się we wtorek za pomocą łączy wideo. Przewodniczący Chin Xi Jinping przewodniczył szczytowi i wygłosił przemówienie programowe, w którym przedstawił cztery sugestie dotyczące rozwoju „współpracy 17 + 1” w nowej sytuacji i zapowiedział szereg ważnych działań. Pokazuje to nie tylko przyjaźń między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej w pokonywaniu trudności, ale także wskazuje kierunek poprawy i ulepszenia praktycznej współpracy między obiema stronami.
Obserwatorzy chińskiej dyplomacji musieli zauważyć, że wśród wielu stworzonych przez Chiny platform współpracy zagranicznej, mechanizm współpracy Chiny-CEEC, który powstał w 2012 roku, jest stosunkowo młody, ale jego tempo rozwoju jest niezwykłe.
Obecnie epidemia przeplata się ze zmianami, jakie dokonały się w minionym stuleciu. Zarówno Chiny, jak i kraje Europy Środkowo-Wschodniej stoją przed ważnym zadaniem zapobiegania i kontroli epidemii oraz ożywienia gospodarczego, a potrzeba zacieśnienia współpracy staje się coraz pilniejsza.
„Staw czoła wyzwaniu epidemii, skup się na łączności, trzymaj się pragmatycznej orientacji i skup się na zielonym rozwoju” – propozycje Xi Jinpinga w czterech aspektach jasno nakreślają priorytety i kierunki dalszego etapu współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, wykazują odpowiedzialność za promowanie globalnego rozwoju.
Były wicepremier i minister finansów Grzegorz W. Kołodko powiedział, że optymistycznie ocenia rozwój współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami po ustąpieniu epidemii. Odzwierciedla to ogólne oczekiwania krajów Europy Środkowej i Wschodniej dotyczące pogłębienia współpracy z Chinami.

Ranking