Komentarz: BBC zostało usunięte z rynku chińskiego z własnej winy

2021-02-12 19:30:49
Podziel się:

Według piątkowych (12 lutego) wiadomości z oficjalnej strony internetowej chińskiej Państwowej Administracji Radia i Telewizji, po przeprowadzeniu dochodzenia ustalono, że pewna część przekazów BBC World News dotyczących Chin poważnie naruszała krajowy Regulamin Administracji Radia i Telewizji oraz zasady dot. zarządzania działalnością zagranicznych kanałów telewizji satelitarnej. Naruszenie wymogu, aby wiadomości były zgodne z prawdą i przedstawiane uczciwie, nie szkodziły interesom narodowym i nie podważały jedności narodowej kraju doprowadziło do tego, że relacje brytyjskiego nadawcy nie spełniały norm dotyczących funkcjonowania zagranicznych mediów w Chinach. W rezultacie Państwowa Administracja Radia i Telewizji cofnęła BBC World News prawa do działania na terenie kraju. Ponadto poinformowano także, że przyszłe zgłoszenia o ponowne nadanie praw nie będą przyjmowane.

Jest to działanie podjęte w celu ochrony suwerenności i interesów narodowych Chin, a także potężna oręż w walce o zagwarantowanie prawdziwości i obiektywizmu doniesień prasowych, które powinny być rzetelne i zgodne z prawem. BBC zostało usunięte z chińskiego rynku radiowo-telewizyjnego z własnej winy.

Jako dobrze znane zachodnie media, które są w Chinach od wielu lat, BBC powinna być świadoma przepisów dotyczących krajowego radia i telewizji. Zgodnie z nimi, zakazane są wszystkie przekazy które „szkodzą dobremu imieniu i interesom Chin”, ponadto zabrania się nadawania programów zawierających treści podżegających do separatyzmu, nienawiści, dyskryminacji etnicznej i podważających jedność etniczną Chin. Jednakże BBC jako doświadczona redakcja twierdząc, że donosi o obiektywnych, wyważonych i bezstronnych faktach, w rzeczywistości celowo tworzy fałszywe wiadomości, szczególnie te dotyczące zapobieganiu i kontroli epidemii oraz spraw związanych z Sinciangiem.

Chiny zapewniają wsparcie i wygodę pracy dziennikarzom z różnych krajów w przekazywaniu informacji o Chinach zgodnie z prawem, ale nigdy nie będą tolerować mediów, które złośliwie oczerniają i atakują kraj. BBC powinna się powściągnąć, wyciągnąć wnioski z tej nauczki i publicznie przeprosić za publikowanie fałszywych wiadomości.

Ranking