Komentarz: Dlaczego handel między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i Europą rośnie i spada?

2021-02-18 16:54:02
Podziel się:

W ubiegłym roku handel towarami między UE a Chinami rósł wbrew trendowi, po raz pierwszy Chiny zastąpiły Stany Zjednoczone jako największy partner handlowy UE. Opublikowane w tym tygodniu dane Eurostatu o handlu zagranicznym pokazały, że w 2020 roku 27 krajów UE zaimportowało towary z Chin za 383,5 mld euro, co stanowi wzrost o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego, a eksport do Chin wyniósł 202,5 mld euro, co oznacza wzrost o 2,2%.

Istnieją dwa główne powody wzrostu handlu towarami między Chinami a Europą. Po pierwsze, Chiny przejęły inicjatywę w skutecznym kontrolowaniu epidemii, a silne ożywienie gospodarcze pobudziło eksport europejskich produktów do Chin. Po drugie, stosunki między Chinami a UE generalnie postępują stabilnie w kierunku pragmatycznym i korzystnym dla obu stron. Obie strony popierają multilateralizm i wolny handel.

Podczas gdy handel między Chinami a UE rósł wbrew tendencji, w zeszłym roku UE zaimportowała ze Stanów Zjednoczonych 202 mld euro towarów, co oznacza spadek o 13,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, eksport do Stanów Zjednoczonych wyniósł 353 mld euro, co oznacza spadek o 8,2%.

Istnieją również dwie główne przyczyny spadku handlu między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Pierwszym jest chaos w amerykańskiej walce z epidemią, która poważnie wpłynęła na gospodarkę, a międzynarodowi inwestorzy już dawno stracili wiarę w stabilności amerykańskiej gospodarki. Ponadto poprzedni rząd USA wprowadził politykę protekcjonizmu handlowego, co poważnie zahamowało rozwój handlu europejsko-amerykańskiego.

Rozkwit handlowy może poprawić dobrobyt całej ludzkości. Jeśli tarcia handlowe, a nawet wojny handlowe nasilą się, nieuchronnie przekształcą się w konflikty i konfrontacje na większą skalę. Jak kształtować przyszły model handlu światowego? Mamy nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony mogą wyciągnąć wnioski ze zmian w handlu Chiny-USA-Europa w 2020 roku.

Ranking