​Komentarz: Dlaczego tragedia klęsk żywiołowych zmieniających się w katastrofy spowodowane przez człowieka wciąż powtarza się w jedynym światowym supermocarstwie?

2021-02-23 20:49:19
Podziel się:

500 tysięcy – to więcej niż całkowita liczba amerykańskich ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej oraz wojny w Wietnamie. Jest to też skumulowana liczba zgonów na skutek epidemii COVID-19, która została osiągnięta w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych. Dr Anthony Fauci, główny epidemiolog USA, nazwał to „straszliwym historycznym kamieniem milowym”.

76 osób – to natomiast liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych spowodowanych do tej pory przez zimowe burze. W Teksasie ludzie, którzy uciekli przed pandemią COVID-19, teraz z powodu powszechnych awarii sieci elektrycznej zamarzli na śmierć w swoich sypialniach, samochodach i podwórkach, a w tej liczbie ofiar są również dzieci.

Te dwie niecodzienne liczby odzwierciedlają tragiczną sytuację narodu amerykańskiego zmagającego się z podwójną tragedią epidemii i katastrofy naturalnej. Międzynarodowa opinia publiczna nie może przestać pytać: Dlaczego w jedynym supermocarstwie na świecie wciąż powtarzają się takie ludzkie tragedie?

Patrząc na reakcje amerykańskich polityków, odpowiedź nie jest trudna do zrozumienia.

Przede wszystkim stawianie interesu politycznego na pierwszym miejscu jest ważnym powodem tych dwóch nieszczęść.

Na głębszym poziomie, wady systemowe oraz polaryzacja polityczna są siłą napędową ciągłych ludzkich tragedii w Stanach Zjednoczonych.

W ciągu ostatniego roku walka między Republikanami a Demokratami była niezwykle ostra. Każda kwestia może przekształcić się w pole bitwy, na którym obie partie walczą o władzę i zysk, a każdy problem może zostać upolityczniony.

W czasie obecnej pandemii nawet takie problemy czy należy nosić maseczki czy wdrożenie planu pomocy gospodarczej oraz dystrybucja sprzętu medycznego i szczepienia były polami, gdzie obie partie walczyły ze sobą o głosy wyborców i zabiegły o interes sponsorów, co znacznie ograniczyło efektywność reagowania na epidemię.

Jeśli amerykańskie elity polityczne nie zważają na życie, bezpieczeństwo i interes obywateli, ale pozwalają na nasilenie polaryzacji politycznej i triumf egoizmu, to ostatecznie zostaną porzucone przez obywateli.

Ranking