Komentarz: Co „model chiński” wnosi do światowego zarządzania ograniczaniem ubóstwa?

2021-02-27 17:18:18
Podziel się:

25 lutego Chiny ogłosiły eliminację absolutnego ubóstwa i zrealizowały cel ograniczenia ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na 10 lat przed planowanym terminem. Zwłaszcza w ciągu ostatnich ośmiu lat, poczyniono w tym względzie ogromne postępy; prawie 100 milionów Chińczyków wyszło z ubóstwa, co jest równoznaczne z wydostaniem się obywateli z biedy w kraju średniej wielkości każdego roku.

Ludność Chin stanowi około 20% światowej populacji. Raport dotyczący walki z ubóstwem i wnioski z niego płynące w sposób naturalny „należą nie tylko do Chin, ale także do świata”.

Nie tylko to, jest istotne, że jako największy kraj rozwijający się, Chiny skutecznie wykorzeniły absolutną nędzę, co znacznie zwiększyło nadzieje świata co do możliwości i szans przezwyciężenia ubóstwa. Co ważniejsze, analizując wnioski płynące z modelu zastosowanego przez Chiny w celu zmniejszania ubóstwa w kraju, świat zdobył cenne doświadczenia i wiedzę, którą może zastosować w praktyce.

Żaden kraj na świecie nie może się pochwalić tak imponującymi wynikami pomocy wychodzenia z ubóstwa tylu ludziom w tak krótkim czasie jak Chiny! Stworzone przez Chiny modele zarządzania ograniczaniem ubóstwa są warte szczegółowej analizy, którą powinny przeprowadzić inne kraje. Powinny zastanowić się także, jak kreatywnie zaimplementować rozwiązania i uczyć się, a także przyczyniać się do budowania świata bez ubóstwa i wspólnego rozwoju.

Ranking