Otwarcie dorocznej sesji OKLKRP Chin w Pekinie

2021-03-04 15:58:46
Podziel się:

Doroczna sesja najwyższego politycznego organu konsultacyjnego Chin została otwarta w czwartek po południu w Pekinie. Uczestniczył w niej przewodniczący Chin Xi Jinping i inni przywódcy chińskich partii i państwa.

Wang Yang, przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej (OKLKRP) Chin, wygłosił w imieniu Stałego Komitetu OKLKRP sprawozdanie z pracy. Dokonał w nim przeglądu prac za 2020 rok i poczynił ustalenia dotyczące tegorocznych prac OKLKRP.

Obecna sesja OKLKRP potrwa 7 dni. Weźmie w niej udział ponad 2100 członków z różnych partiii, różnych grup etnicznych i środowisk. Członkowie będą rozpatrywać sprawozdanie z pracy OKLKRP wygłoszone przez przewodniczącego Wang Yanga. Wysłuchają także sprawozdanie z pracy rządu i odbędą nad nim dyskusję oraz wysuną opinie na różne tematy, m.in. projektu czternastego pięcioletniego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz projektu zarysu długoterminowych celów na 2035 roku.

Ranking