Komentarz: Jakich możliwości oczekuje świat po dwóch sesjach w Chinach

2021-03-04 17:01:23
Podziel się:

Jako platforma do scentralizowanego wysyłania sygnałów politycznych Chin, dwie doroczne sesje są ważnym oknem na obserwację Chin dla świata. Agencja prasowa Ameryki Łacińskiej wskazała w doniesieniu, że skoro w tym roku przypada 100. rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin i pierwszy rok 14. Planu Pięcioletniego Chin, decyzje, które zapadną podczas obu sesji wydają się jeszcze ważniejsze. W dzisiejszych czasach globalizacji te wydarzenia mają znaczenie oczywiście nie tylko dla Chin, ale także dla świata.

„Przekroczenie spodziewanego wzrostu” - tak zagraniczne media oceniają wyniki gospodarcze Chin w 2020 roku. W obliczu wciąż skomplikowanej i trudnej sytuacji gospodarczej świat oczekuje, że „chiński motor” może nadal nadawać silny napęd. Zwłaszcza jeśli chodzi o otwartość, innowacyjność i ekologię, sygnały płynące z dwóch sesji w Chinach mogą stworzyć więcej możliwości rozwoju dla świata.
Ważną treścią na obu tegorocznych sesjach jest rozpatrzenie „XIV Planu Pięcioletniego” i dyskusja nad nim oraz projekt programu celów długoterminowych na 2035 rok. Program ten jest przewodnikiem rozwoju gospodarki i społeczeństwa Chin w ciągu następnych 5 i 15 lat. Jednocześnie, podobnie jak w latach poprzednich, sprawozdanie z pracy rządu chińskiego daje wiele odpowiedzi, jak określić i zrealizować tegoroczne cele rozwoju gospodarczego i społecznego.

Reuters zaznaczył, że podczas dwóch tegorocznych sesji w Chinach najbardziej zwracają uwagę sprawozdanie z pracy rządu i projekt programu „XIV Planu Pięcioletniego”. Przewiduje się, że będzie on precyzować priorytety pracy drugiej co do wielkości gospodarki świata do 2025 r.

W 2021 roku Chiny uruchamiają nową drogę polegającą na wszechstronnym budowaniu nowoczesnego państwa socjalistycznego. Wkrótce zostaną ogłoszone szczegóły, w jaki sposób obie sesje będą budować i wdrażać plany rozwojowe na bieżący rok, następne 5, a nawet następne 15 lat. Warto oczekiwać, by przekonać się, jakie nowe możliwości rozrozwoju przyniosą one światu.
Oczywiście Chiny z jasnymi celami i skrupulatnym planowaniem są rzadką siłą stabilizującą na świecie.

Ranking