Główne zadania celowe chińskiego 13. planu pięcioletniego zostały pomyślnie zrealizowane

2021-03-05 10:20:09
Podziel się:

W sprawozdaniu z pracy rządu przedłożonym w piątek OZPL przez rząd chiński do rozpatrzenia czytamy, że po pięciu latach ustawicznego wysiłku główne cele i zadania chińskiego 13. planu pięcioletniego zostały pomyślnie zrealizowane. Dzięki temu rozwój gospodarczy i społeczny osiągnął nowe historyczne sukcesy.

Według tego dokumentu PKB Chin wzrósł z mniej niż 70 bilionów do ponad 100 bilionów juanów w ciągu ostatnich pięciu lat. Budowa innowacyjnego państwa przyniosła owocne rezultaty. Udało zdobyto szereg znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych. 55,75 mln ubogich mieszkańców wsi wyszło z ubóstwa, wykonując żmudne zadanie likwidacji absolutnego ubóstwa. Środowisko ekologiczne Chin uległo znacznej poprawie, otoczenie biznesowe nadal się pozytywnie rozwijało, a otwarcie na świat zewnętrzny nadal się rozszerzało. Poziom życia ludzi znacznie się poprawił, w miastach i miasteczkach powstało ponad 60 milionów nowych miejsc pracy. Dzięki temu, zbudowany został największy na świecie system opieki społecznej

Ranking