Komentarz: Doktryna „rządzenia Hongkongiem przez patriotów”to klucz do udoskonalenia systemu wyborczego miasta

2021-03-06 19:09:58
Podziel się:

Wang Chen, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), wyjaśnił światu podczas dwóch sesji 5 marca szczegóły projektu dokumentu zatytułowanego „Decyzje OZPL w sprawie usprawnienia systemu wyborczego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong” (zwanym dalej „Wyjaśnieniem”). Przekazał on podstawowe zasady i ogólne idee najwyższych władz Chin dotyczące usprawnienia systemu wyborczego SAR Hongkong.

Idea zarządzania miastem przez patriotów jest kluczem do zapewnienia długoterminowej stabilności regionu. Na tej podstawie w „Wyjaśnieniu” przedstawiono pięć podstawowych zasad udoskonalenia systemu wyborczego, w tym: pełne i dokładne wdrożenie zasady „jeden kraj, dwa systemy” i „rządy Hongkongiem przez Hongkończyków" oraz wysoki stopień autonomii; stanowcze zabezpieczenie narodowej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów w zakresie rozwoju; administrowanie miastem zgodnie z prawem; dostosowanie się do faktycznej sytuacji Hongkongu, a także poprawa skuteczności zarządzania SAR.

Szefowa administracji Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Carrie Lam, wydała po południu tego dnia oświadczenie, w którym zgodziła się z wyżej wymienionymi pięcioma podstawowymi zasadami i stwierdziła, że rząd SAR będzie w pełni współpracował i wdrażał powyższe środki za pomocą lokalnego ustawodawstwa i trzymał się zasady „rządzenia Hongkongiem przez patriotów”. Wszystkie sektory lokalnej społeczności również wyraziły swoje poparcie dla układu instytucjonalnego, który ma zapewnić realizację nowej doktryny.

Należy podkreślić, że poprawa systemu wyborczego w dawnej brytyjskiej kolonii musi opierać się na umocowaniu Hongkongu jako lokalnego regionu administracyjnego Chin kierującego się chińską konstytucją i ustawą zasadniczą i nie może naśladować ani stosować zagranicznych systemów wyborczych. Innymi słowy, tylko taki system wyborczy, który jest zgodny z rzeczywistą sytuacją Hongkongu, sprzyja ochronie bezpieczeństwa narodowego ChRL i utrzymaniu długoterminowego dobrobytu i stabilności Hongkongu może być uznany za dobry system.

Ranking