Komentarz: Dlaczego 70 krajów wspólnie popiera stanowisko Chin w sprawie Hongkongu

2021-03-06 20:12:02
Podziel się:

Na piątym posiedzeniu 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ Białoruś wygłosiła wspólne przemówienie w imieniu 70 krajów, potwierdzając swoje poparcie dla wprowadzania przez Chiny zasady „jednego kraju, dwóch systemów” w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong i podkreślając że sprawy miasta są wyłącznie sprawami wewnętrznymi Chin i żadne państwa trzecie nie powinny w nie ingerować. Ponadto, ponad 20 krajów poparło stanowisko i środki powzięte przez Chiny w formie indywidualnych wystąpień na posiedzeniu Rady Praw Człowieka.

Coraz więcej krajów opowiada się po stronie sprawiedliwości, co w pełni pokazuje, że polityka Pekinu w SAR zyskuje coraz większe uznanie społeczności międzynarodowej. Te zachodnie siły antychińskie, które próbują użyć Hongkongu jako pretekstu do powstrzymania rozwoju Chin, mają coraz mniejsze pole manewru.

Obecnie w Pekinie odbywa się coroczne posiedzenie najwyższych władz, którego jednym z głównych celów jest przegląd projektu decyzji w sprawie usprawnienia systemu wyborczego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Oczekuje się, że po jego uchwaleniu luki w obecnym systemie wyborczym zostaną zasadniczo naprawione, dzięki czemu zostanie zagwarantowane, że zarządzanie miastem będzie w rękach patriotów. Zapewni to silne wsparcie instytucjonalne dla długoterminowej stabilności oraz poczucie pewności i długoterminowy rozwój w ramach „jednego kraju, dwóch systemów”. W rezultacie stworzy to też sprzyjające warunki dla społeczności międzynarodowej, aby efektywniej mogła korzystać z owoców rozwoju Hongkongu.

Ranking