Komentarz: Im bardziej wykorzystuje się potencjał rynku chińskiego, tym większe możliwości dla świata

2021-03-09 19:54:22
Podziel się:

„Podwójny obieg” - to gorące słowo w rozwoju gospodarczym Chin. Od maja ubiegłego roku chińscy przywódcy wielokrotnie podkreślali potrzebę przyspieszenia budowy nowego układu rozwoju, w którym podstawą są obieg krajowy i międzynarodowy, a podwójne obiegi krajowe i międzynarodowe wzajemnie się wspierają. Podczas dwóch tegorocznych sesji parlamentalnych w Chinach po raz kolejny gorąco dyskutowano o „podwójnym obiegu”.

Niemniej jednak nadal istnieją nieporozumienia w świecie , jak choćby obawy o to, czy Chiny będą się dalej otwierać i czy budowa silnego rynku krajowego zmniejszy przestrzeń dla inwestycji zagranicznych. Takie wątpliwości wyraźnie pokazują złe zrozumienie zależności między „podwójnymi obiegami”. Nie są to zamknięte i niezależne mechanizmy, nie mówiąc już o podwójnej opozycji, ale wzajemnej potrzebie i wzajemnych osiągnięciach.

W przełożonym do rozpatrzenia sprawozdaniu z pracy rządu chińskiego ponownie podkreślono strategiczne podstawy zwiększenia popytu krajowego. Oznacza to, że Chiny w pełni wykorzystają potencjał rynku krajowego, aby wprowadzić na świat „rynek światowy” o lepszej jakości i wydajności.

Zwłaszcza na następne pięć lat rząd chiński opracował kompleksowy plan w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowia i opieki nad osobami starszymi . Chiny szukają sposobów „zwiększenia dochodów mieszkańców wieloma sposobami”, aby zbliżyć obywateli do lepszego życia. Deloitte przewiduje, że w 2035 roku Chiny prześcigną Stany Zjednoczone i staną się największym rynkiem konsumenckim na świecie. W przypadku inwestorów międzynarodowych im bardziej wykorzystany zostanie potencjał rynku chińskiego, tym w naturalny sposób uzyskanych zostanie więcej możliwości.

Ponadto, w nowym układzie rozwoju, Chiny planują zbudować gospodarkę narodową, w której produkcja, dystrybucja, obroty i konsumpcja działają płynnie, aby być w stanie osiągnąć dynamiczną równowagę podaży i popytu oraz tworzyć pozytywne koła działania.

Zapewni to większe ułatwienie dla międzynarodowych inwestycji i handlu oraz zmniejszy koszty dla przedsiębiorstw.

Widać, że nie ma sprzeczności między budową silnego rynku krajowego w Chinach a ciągłym rozszerzaniem otwartości na świat, ale jest to wzajemną promocją i kompensacją . W ciągu ostatnich 40 lat Chiny odniosły wiele korzyści z reform i otwarcia, dobrze zdają sobie sprawę, że aby osiągnąć wyższą jakość rozwoju, muszą dalej rozszerzać swoje otwarcie i ściślej łączyć się i współdziałać z gospodarką światową.

Ranking