Komentarz: Zrozumieć demokrację w stylu chińskim dzięki dwóm sesjom

2021-03-10 20:21:35
Podziel się:

Coroczna sesja OZPL i OKLKRP w Chinach jest nie tylko kierunkowskazem dla społeczności międzynarodowej jaki będzie kierunek polityki Chin, ale także ważnym oknem dla świata dla obserwacji chińskich praktyk demokratycznych.

Jaki rodzaj demokracji to dobra demokracja? Temu problemowi towarzyszył rozwój społeczeństwa ludzkiego. Opierając się na ideologicznych uprzedzeniach, niektórzy ludzie na Zachodzie uważają demokrację w stylu zachodnim za „ostateczną formę” ludzkiej cywilizacji politycznej i próbują ją promować na cały świat. Jednak wiele faktów dowiodło, że tylko system demokratyczny, który odpowiada warunkom narodowym kraju, może być najbardziej niezawodny i skuteczny.

Jeśli te dwie sesje posłużą jako próbka do analizy demokratycznej polityki Chin, okaże się, że socjalistyczna polityka demokratyczna o cechach chińskich odegrała ważną rolę w modernizacji chińskiego systemu zarządzania.

Wśród przedstawicieli OZPL i członków OKLKRP reprezentujących 1,4 miliarda Chińczyków zajmujących się polityką i dyskusjami są urzędnicy, przedsiębiorcy, osoby z kręgów naukowo-technologicznych i edukacyjnych, a także pracownicy i rolnicy oddolni. Gwarantuje to, że obawy wszystkich warstw chińskiego społeczeństwa mogą zostać przeniesione na najważniejszą platformę krajowej dyskusji politycznej, wpływając w ten sposób i promując krajowe procesy decyzyjne.

Warto wspomnieć, że demokracja w stylu chińskim jest rodzajem „demokracji pełno procesowej”. Wszystkie najważniejsze decyzje legislacyjne są podejmowane zgodnie z procedurami, na podstawie naukowych i demokratycznych decyzji. Zostało to również żywo zademonstrowane podczas dwóch sesji.

Światowy paradygmat demokracji jest zróżnicowany, a wszystkie kraje mają prawo wybrać własną ścieżkę rozwoju demokratycznego w oparciu o ich rzeczywiste uwarunkowania narodowe.

Socjalistyczna polityka demokratyczna z chińskimi cechami poszerzyła drogę ludzkości do podążania za demokratycznymi ideałami i wniosła chińską mądrość do postępu cywilizacji politycznej ludzkości.

Ranking