Komentarz: Dlaczego chiński rząd cieszy się tak dużym poparciem?

2021-03-13 19:23:45
Podziel się:

W ostatnich latach w wielu badaniach opinii publicznej przeprowadzanych przez międzynarodowe organizacje dowiedziono że wskaźnik poparcia Chińczyków dla własnego rządu zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Jaki jest tego powód? Odpowiedzi udzieliła konferencja prasowa premiera ChRL, która odbyła się w czwartek po zakończeniu dwóch sesji.

W czasie jej trwania tematy bezpośrednio związane z życiem ludzi zajęły znaczą część czasu, co wyraźnie dowiodło że podstawowym celem rozwoju Chin jest zapewnienie mieszkańcom kraju dobrego życia.

Ten punkt został również odzwierciedlony w 14. Planie Pięcioletnim oraz w zarysie długoterminowych celów na 2035 r., który został przyjęty tego samego dnia przez najwyższe władze. Chiński rząd przedstawił 20 głównych wskaźników, z których siedem dotyczy życia obywateli, co stanowi najwyższy odsetek w porównaniu do poprzednich planów pięcioletnich.

Ekspert amerykańsko-chińskiej Rady Biznesu Anna Ashton skomentowała, że chiński rząd jest zaangażowany w poprawę systemu edukacji, zwiększenie średniej długości życia oraz aktywnie reaguje na kwestie zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatu. Wszystko to ma na celu zapewnienie ciągłej poprawy jakości życia ludzi, dodała.

W ciągu ostatnich pięciu lat w obszarach miejskich powstało ponad 60 milionów nowych miejsc pracy. Zbudowano także największy na świecie system ubezpieczeń społecznych, z podstawowymi świadczeniami medycznymi obejmującymi ponad 1,3 miliarda osób i systemem emerytalnym, z którego może korzystać niemal miliard obywateli. Warto wspomnieć, że po latach ciężkiej pracy Chiny odniosły wszechstronne zwycięstwo w walce z ubóstwem, pomagając 55,75 miliona mieszkańców wsi w wydostaniu się ze skrajnej biedy.

Rząd chiński zawsze stawiał ludzi na pierwszym miejscu. To jest podstawowy powód, dla którego jest od wielu lat powszechnie popierany przez własnych obywateli.

Ranking