​Komentarz: Zielone finanse stwarzają nowe możliwości współpracy chińsko-zagranicznej

2021-03-16 15:17:07
Podziel się:

Chiny postawiły sobie za cel dążenie do szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i osiągnięcie neutralności węglowej do 2060 r. Na posiedzeniu Centralnej Komisji Finansów i Ekonomii, które odbyło się w poniedziałek, przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił, że należy włączyć maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i neutralność węglową do ogólnego zaplanowania budownictwa ekologicznej cywilizacji, aby realizować ustalony cel zgodnie z planem. Na amerykańskim portalu „Foreign Policy” napisano, że „Pekin jest szczery w walce ze zmianami klimatycznymi” (Beijing is sincere about fighting climate change)

Na posiedzeniu Centralnej Komisji Ekonomiczno-Finansowej wezwano również do poprawy polityki finansowo-podatkowej, cenowej, bankowości i gruntu, tak, by sprzyjały ekologicznemu i niskoemisyjnemu rozwojowi. Należy aktywnie rozwijać zielone finanse, wzmacniać międzynarodową współpracę w zakresie zmian klimatycznych oraz promować opracowanie międzynarodowych zasad i standardów. Zielone finanse stworzą nowe możliwości i przestrzeń dla współpracy chińsko-zagranicznej.

Chiny i Europa również pomyślnie współpracują w dziedzinie zielonych finansów. Chiny i banki centralne Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów wspólnie utworzyły sieć zielonych finansów banku centralnego i agencji nadzoru (NGFS), której celem są wzmocnienie zarządzania ryzykiem w systemie finansowym i mobilizacja kapitału społecznego do inwestycji ekologicznych i niskoemisyjnych.

Aktywne reagowanie na zmiany klimatyczne i promowanie zielonego rozwoju to nie tylko nieuniknione wymogi nowego etapu rozwoju Chin, ale także jest to działanie zgodne ze światowym trendem. Teraz jest czas na współpracę w zakresie zielonych finansów.

Ranking