Komentarz: Migracja zarobkowa mieszkańców Sinciangu to udana historia ochrony praw człowieka

2021-03-24 20:58:06
Podziel się:

Diametralnie odmienny niż bezpodstawne raporty fabrykowane przez zachodnie siły antychińskie, Uniwersytet Jinan opublikował raport zawierający około 18 000 słów. Raport ten powstał na podstawie dużej liczby danych, prezentując fakty z 5 przedsiębiorstw zatrudniających pracowników mniejszości w Sinciangu oraz wywiadów z 70 pracownikami migrującymi z mniejszości etnicznych w Sinciangu. Informacje z pierwszej ręki pokazują rzeczywistą sytuację pracowników mniejszości w Sinciangu pracujących w Chinach centralnych.

Na podstawie tego raportu świat zewnętrzny wyraźnie może zobaczyć, że migracja za pracą jest dobrowolnym wyborem mieszkańców Sinciangu, a także ich sposobem dążenia do lepszego życia. Nie istnieje praktyka określana jako tzw. „praca przymusowa”. Te zachodnie kraje, które wykorzystują to hasło jako pretekst do nałożenia sankcji na firmy zatrudniające pracowników z mniejszości etnicznych w Sinciangu, celowo podważają prawa ludzi ze wszystkich grup etnicznych w Sinciangu do normalnej pracy pod pozorem ochrony praw człowieka.

W raporcie wskazano, że od wprowadzenia 8-godzinnego systemu czasu pracy na dobę, poprzez wolność wyznania i prawo do używania języka i pisma danej grupy etnicznej, po swobodę wyboru miejsca zamieszkania i zmiany miejsca pracy, w pełni zagwarantowane zostały prawa pracowników z mniejszości etnicznych w Sinciangu, którzy wyjeżdżają do pracy. Ponadto pracownicy migrujący znacznie poprawili swój status życiowy. Raport pokazuje, że z powodu poprawy jakości życia właśnie, 46% badanych ma nadzieję na dalszą pracę w firmie, aby zwiększyć swoje dochody, a 31% planuje wykorzystać swoje oszczędności na powrót do domu i założenie własnej firmy.

Nie tylko te zagadnienia ekonomiczno-socjalne, ale ochrona praw człowieka we wszystkich aspektach w Sinciangu rozwija się i postępuje. W regionie nie zdarzały się żadne gwałtowne incydenty przez cztery kolejne lata. Od 2010 do 2018 roku populacja Ujgurów w Sinciangu wzrosła z 10,1 do 12,7 mln, co stanowi wzrost o 25,04%.

Ranking