Komentarz: Walka z terroryzmem wciąż trwa, chińska polityka dot. Sinciangu jest skuteczna i konieczna

2021-04-02 20:45:40
Podziel się:

Film dokumentalny „THE WAR IN THE SHADOWS -Challenges of Fighting Terrorism in Xinjiang” wyprodukowany przez China Global Television Network (CGTN), należącej do Chińskiej Grupy Mediów został wyemitowany w piątek. Jest to czwarty film dokumentalny na ten sam temat wydany przez CGTN.

Film ten poparty szczegółowymi i obiektywnymi badania oraz wizytami terenowymi zdemaskował spisek organizacji terrorystycznej „East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, która budowała sieć w celu zatrucia niektórych mniejszości narodowych ekstremizmem religijnym oraz spowodowała podział i zamieszanie w Sinciangu.

Ten film powinien uświadomić światu zewnętrznemu, że chińska polityka dot. zarządzania Sinkiangiem skutecznie uderzyła w terroryzm i chroni w największym stopniu podstawowe prawa ludzi ze wszystkich narodowości w Sinciangu takie, jak prawo do egzystencji i rozwoju, które są legalne, rozsądne i konieczne.

Dzięki szczegółom najnowszego filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez CGTN można zobaczyć, jak ekstremizm religijny szkodzi obywatelom.

Aby pomóc ludziom w Sinciangu, którzy ucierpieli z powodu "prania mózgu", odzyskać nowe życie, rząd chiński rozpoczął, zgodnie z prawem, walkę z terroryzmem i deradykalizacją, na pierwszym miejscu stawiając prewencję antyterrorystyczną. Ważnym środkiem jest utworzenie centrum kształcenia i szkolenia umiejętności zawodowych. Dzięki temu, wiele osób ma szansę na naukę, edukację i szkolenie zawodowe, pozbycie się kajdan błędnych myśli i ponowne rozpoczęcie nowego życia. Podobne praktyki są szeroko stosowane w krajach zachodnich i są zgodne z praktykami międzynarodowymi.

Dzięki skutecznym środkom przeciwdziałania terroryzmowi i deradykalizacji, w ciągu ostatnich czterech lat w Sinciangu nie zdarzył ani jeden brutalny incydent terrorystyczny, a rozwój społeczno-gospodarczy regionu nadal się poprawia. Wraz z innym częściami Chin Sinciang podźwignął się ze skrajnego ubóstwa.

Obecnie przy wsparciu niektórych zachodnich sił antychińskich, „East Turkestan Islamic Movement (ETIM)” i inne siły są nadal gotowe do działania. Próbują przeprowadzić różne działania penetracyjne, wywrotowe i sabotażowe w Sinciangu. Oznacza to, że działania antyterrorystyczne i deradykalizacyjne w Sinciangu są nadal w toku.

Ranking