Komentarz: Eliminacja skrajnej biedy w Chinach jest najlepszą praktyką w zakresie praw człowieka

2021-04-07 15:17:41
Podziel się:

Strona chińska opublikowała we wtorek białą księgę pt.: „Praktyki Chin w ograniczaniu ubóstwa ludzkości”. Za pomocą szczegółowych danych i przykładów przypomniano niezwykłą historię Komunistycznej Partii Chin, która w ciągu ostatnich 100 lat prowadziła Chińczyków do przezwyciężenia skrajnego ubóstwa. Podsumowano przydatne doświadczenia i praktyki ograniczania ubóstwa w Chinach. Jest to kolejny dowód na poparcie poglądów niektórych analityków - eliminacja przez Chiny absolutnego ubóstwa to nie tylko „największy na świecie projekt dotyczący praw człowieka”, a także „najlepsza praktyka w zakresie praw człowieka”.

W oparciu o chińskie praktyki w ograniczaniu ubóstwa, ta biała księga podsumowała serię doświadczeń związanych z redukcją ubóstwa, w tym stawianie ludzi w centrum, stawianie redukcji ubóstwa na czołowym miejscu w zarządzaniu państwa, eliminowanie ubóstwa poprzez rozwój i promowanie procesu redukcji ubóstwa w oparciu o rzeczywiste warunki, a także podkreślanie głównej roli ubogich i zbieranie wszystkich sił w celu stworzenia zintegrowanej siły itp. Najważniejsze jest to, że partia rządząca w Chinach zawsze uważała naród za podstawową siłę napędową w walce z ubóstwem.

Wysokiej rangi badacz z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii, Martin Jacques powiedział, że eliminacja skrajnej biedy jest jednym z największych osiągnięć Komunistycznej Partii Chin w zmienianiu Chin.

Dla Chin wyeliminowanie skrajnego ubóstwa jest nie tylko historycznym osiągnięciem w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także najlepszą praktyką w zakresie ochrony praw człowieka. Osiągnięcie przez Chiny celu ograniczenia ubóstwa określonego w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 już 10 lat przed terminem i umożliwienie prawie jednej piątej ludności świata spokojnego, wolnego i szczęśliwego życia jest ważnym wkładem w sprawę globalnego rozwoju ludzkiego.

Obecnie ubóstwo jest nadal chorobą przewlekłą, która nęka rozwój globalny. W chwili, gdy sytuacja epidemiczna wymusza zmiany stulecia, dobra praktyka Chin i cenne doświadczenie w ograniczaniu ubóstwa zwiększyły wiarę wszystkich krajów, zwłaszcza krajów rozwijających się, w eliminację skrajnego ubóstwa. Chińskie rozwiązania w zakresie globalnego zarządzania na rzecz walki z ubóstwem są siłą napędową do promowania ochrony praw człowieka na świecie.

Ranking