Komentarz: Eliminacja skrajnego ubóstwa to nowy punkt startu

2021-04-07 15:40:18
Podziel się:

Chiński rząd opublikował niedawno białą księgę pt.„Praktyki Chin w ograniczaniu ubóstwa ludzkości”, w której obszernie opisano historię chińskiej walki z skrajnym ubóstwem, osiągnięcia rozwoju w zakresie ograniczania biedy oraz wkład dla świata.

Eliminacja skrajnego ubóstwa to nie koniec, ale punkt startu do nowego życia i nowej walki. Na Centralnej Konferencji Pracy w Rolnictwie, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku, przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił, że konieczne jest utrwalenie i poszerzenie dorobku walki z ubóstwem oraz wykorzystanie siły całej partii i społeczeństwa do promocji rewitalizacji wsi. W hongkońskiej gazecie „South China Morning Post” skomentowano, że „wszechstronna promocja rewitalizacji obszarów wiejskich stanie się kolejnym priorytetem chińskiego rządu”. W komentarzu stwierdzono, że sygnał wysłany przez chiński rząd centralny pokazuje, że „polityka w minionym ćwierćwieczu ma charakter ciągłości ”. Chińscy przywódcy przywiązują dużą wagę do obszarów wiejskich i mieszkających tam setek milionów ludzi”.

Chiny osiągnęły cel redukcji ubóstwa określony w „Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030” już 10 lat przed planowanym terminem. Jest to cenne dorobek w ograniczaniu ubóstwa ludzkości. Rosyjski dziennik „Trud” zwraca uwagę, że w białej księdze, chiński rząd wyraził wolę zacieśnienia wymiany i współpracy z innymi krajami w zakresie ograniczania ubóstwa oraz wspólnego promowania sprawy zmniejszenia ubóstwa na świecie. W procesie kompleksowej promocji strategii rewitalizacji obszarów wiejskich modernizacja rolnictwa i wsi w Chinach przyczyni się również do dobrobytu i rozwoju świata.

Ranking