Komentarz: „Kompleksowa walka z ubóstwem” w Chinach pokazuje światu nowe sposoby na rzecz ograniczania ubóstwa

2021-04-08 15:29:23
Podziel się:

Kilka dni temu Chiny oficjalnie opublikowały białą księgę: „Praktyki Chin w ograniczaniu ubóstwa ludzkości”, w której ogłoszono rezultaty działań Chin w tej dziedzinie. Pod koniec 2020 roku Chiny osiągnęły zgodnie z planem swoje cele oraz zadania związane ze zmniejszaniem ubóstwa i zredukowały 10 lata przed czasem poziom ubóstwa określony przez Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na 2030 rok. Zarówno pod względem czasu oraz rozmiaru redukcji ubóstwa przez Chiny, można określić te wyniki w kategoriach „cudu”.

Strategia zmniejszania ubóstwa jest magiczną chińską bronią służącą do wygrania walki z biedy, a także pokazuje światu nowy sposób działania na rzecz zmniejszenia ubóstwa. W grudniu 2018 roku 73. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie eliminacji biedy na wsi, w której wpisano koncepcję „precyzyjnego zmniejszania poziomu ubóstwa”. Beate Trankmann, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Chinach, powiedziała, że chińska kompleksowa metoda zmniejszania ubóstwa jest przykładem z którego naukę powinny brać inne kraje na świecie.

Ogromne wrażenie na społeczności międzynarodowej robią działania na rzecz łagodzenia biedy i chińskie doświadczenia w tej dziedzinie. Dzięki pomocy chińskich ekspertów na całym świecie, wdrażanym przez nich metodom i technologii, ludzie w wielu krajach i regionach odnieśli wymierne korzyści w tej dziedzinie.

Patrząc wstecz na zarządzanie ubóstwem w Chinach przyznać należy, że było to bardzo trudne przedsięwzięcie. Pokazuje to jednak innym krajom na świecie, że działanie zgodnie z harmonogramem, według planu, prowadzi do całkowitego wyeliminowania biedy. Żaden kraj nie jest skazany na ubóstwo i można je pokonać, jeśli zostaną wdrożone odpowiednie metody jego zmniejszania, społeczeństwo może zmierzać w kierunku eliminacji biedy i wspólnego rozwoju. W tym sensie osiągnięcia Chin w zakresie ograniczania ubóstwa i cenne doświadczenia należą nie tylko do Chin, ale są przykładem dla całego świata.

Ranking