Komentarz: Morze Południowochińskie nie jest areną dla Stanów Zjednoczonych do utrzymania hegemonii

2021-04-10 18:10:08
Podziel się:

7 kwietnia grupa bojowa lotniskowca amerykańskiej marynarki wojennej "Roosevelt" zakończyła wspólne ćwiczenia wojskowe na Morzu Południowochińskim. Już trzeci raz w tym roku „Roosevelt” wtargnął na Morze Południowochińskie i po raz kolejny udowadnia, że Stany Zjednoczone stały się największym zagrożeniem dla pokoju na Morzu Południowochińskim. Jednak bez względu na to, jak bardzo strona amerykańska pokazuje swoją potęgę, próby zakłócenia spokoju na Morzu Południowochińskim jest skazana na niepowodzenie.

Obecnie, dzięki wspólnym wysiłkom Chin i krajów ASEAN, sytuacja na Morzu Południowochińskim jest zasadniczo stabilna. Obie strony zacieśniają współpracę w sprawach morskich, przyspieszając negocjacje „Kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim”, są w pełni przekonane, dysponują wiedzą i umiejętnościami do właściwego zarządzania różnicami. Niedawna, intensywna wizyta ministrów spraw zagranicznych czterech krajów ASEAN w Chinach dobitnie dowodzi, że kraje sąsiednie mają nadzieję promować przyjaźń dobrosąsiedzką z pragmatycznym nastawieniem, a nie chcą stać się bezwolnym narzędziem Stanów Zjednoczonych do utrzymania hegemonii. Podżeganie do niezgody w imię amerykańskich standardów dobra i zła nie przyniesie żadnego efektu.

Morze Południowochińskie nie jest areną dla Stanów Zjednoczonych do utrzymania hegemonii. Zakłócenia ze strony Stanów Zjednoczonych nie mogą osłabić determinacji i wysiłków krajów regionu w promowaniu pokojowego rozwoju, ani też nie mogą przeszkodzić w tym, aby Morze Południowochińskie stało się morzem pokoju, przyjaźni i współpracy. Historia ostatecznie udowodni, kto jest prawdziwym mistrzem.

Ranking