Rozwój elektromobilności w Chinach

2021-04-19 17:07:17
Podziel się:

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w 2018 r. globalny rynek osobowych samochodów elektrycznych wzrósł o 63% w porównaniu do roku 2017 i osiągnął wielkość 5,1 mln sztuk. Z tego blisko 45% samochodów elektrycznych użytkowanych było w Chinach, a w latach 2017–2018 odnotowano tam podwojenie ilości samochodów elektrycznych z 1,2 mln do 2,3 mln sztuk. Udział Europy i Stanów Zjednoczonych w światowym rynku samochodów elektrycznych wynosił w tych latach odpowiednio po około 24% i 22%. Pod względem udziału samochodów elektrycznych w całej flocie użytkowanych pojazdów na świecie na pierwszym miejscu znalazła się Norwegia. Co dziesiąty samochód jeżdżący po norweskich drogach miał bateryjny napęd elektryczny lub był hybrydą typu plug-in. Tylko w pięciu krajach udział samochodów elektrycznych w parku samochodów zarejestrowanych przekroczył 1%. Były to Norwegia (10%), Islandia (3,3%), Holandia (1,9%), Szwecja (1,6%), Chiny (1,1%).

Chinom udało się zrealizować cele elektromobilności ujęte w „Planie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego pojazdów energooszczędnych i wykorzystujących nowe źródła energii na lata 2012-2020”. Plan zakładał, że do 2020 roku łączna produkcja i sprzedaż pojazdów wyłącznie elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in przekroczy 5 milionów.

Podczas forum „Nowy model rozwoju i reforma przemysłu motoryzacyjnego” organizowanego w Chinach w styczniu bieżącego roku, wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin i przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii – Wang Gang pokreślił, że Chiny przeszły długą drogę od projektowania własnych pojazdów elektrycznych, do osiągnięcia założeń planu elektromobilności. Zwrócił uwagę, że mimo przejściowego trendu spadkowego, wywołanego epidemią koronawirusa, w drugiej połowie 2020 roku branża samochodów elektrycznych odnotowała dynamiczny wzrost.

Dzięki rządowemu wsparciu, budowa infrastruktury ładowania samochodów nabiera tempa. Do grudnia 2020 r. w Chinach powstało 63 600 stacji ładowania, 555 stacji zastępczych, 807 000 publicznych i 874 000 prywatnych ładowarek montowanych na słupach.

Chiny dążą do osiągnięcia szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i neutralności węglowej do 2060 r. Dlatego Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych widzi potrzebę przyspieszania rozwoju branży samochodów nowej generacji. Minister Miao Wei poinformował, że w 2020 r. wskaźnik penetracji rynku autonomicznych sieciowych samochodów osobowych drugiego poziomu (L2) osiągnął w Chinach 15%.

Modele wyposażone w funkcje autonomicznej jazdy L2 znalazły już szerokie zastosowanie komercyjne, a niektóre firmy samochodowe przyspieszają testy pojazdów z autonomią poziomu trzeciego (L3), a nawet wyższą i przygotowują się do uruchomienia masowej produkcji.

Dążenie do elektromobilności jest globalnym trendem. Mniejsza emisja spalin w miastach bez wątpienia przekłada się na wyższą jakość życia jego mieszkańców, niemniej z perspektywy kierowców ważne jest także to, by rozwój motoryzacji szedł w parze z rozwojem infrastruktury drogowej, a samochody elektryczne i hybrydowe były bardziej atrakcyjne cenowo.

Autor: Agnieszka Wu-Skawińska

Ranking