Komentarz: Dlaczego świat coraz bardziej chce usłyszeć głos płynący z małego chińskiego miasteczka?

2021-04-19 21:21:05
Podziel się:

„Opis Azji jako stosunkowo niewielkiej części globalnego systemu gospodarczego zdominowanego przez kraje położone wokół północnego rejonu Atlantyku odpowiadał sytuacji z 1990 roku. Obecnie w 2021 roku nie można w ten sposób określać rozkładu siły światowej gospodarki”. Analityk rynkowy Agencji Reutera, John Kemp, napisał artykuł, w którym wskazał, że nie powinno używać się starych, historycznych opisów Azji do współczesnych analiz tworzonych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Dzisiejsza Azja różni się od Azji z przeszłości. Jej udział w światowej gospodarce wzrósł z poziomu poniżej 30% na początku lat 90-tych ubiegłego wieku do 41% w 2019 r. Rosną odpowiednio wpływy azjatyckie w świecie, słyszany jest również głos Azji na arenie międzynarodowej. Powstałe 20 lata temu Azjatyckie Forum w Boao było świadkiem tego procesu przeobrażenia się Azji, jako partnera, który najpierw „zabiegał o rozmowę” do obecnego stanu „bycia wysłuchiwanym”.

Boao to małe miasteczko w południowych Chinach, znane z tego, że jest stałym miejscem najbardziej wpływowego forum gospodarczego Azji. Tegoroczne Forum rozpoczęło się 18 kwietnia. Jest to pierwsza w tym roku na świecie międzynarodowa konferencja na tak dużą skalę organizowana w tradycyjny, na którą przyjedzie 2600 gości z ponad 60 krajów i regionów na świeci.

Dlaczego świat zwraca coraz większą uwagę na głos płynący z tego małego chińskiego miasteczka?

Przede wszystkim zdobycie większej pewności siebie. Obecnie większość krajów azjatyckich stopniowo zwalcza negatywny wpływ epidemii na gospodarkę, dzięki zdecydowanym środkom zaradczym, kontroli oraz skutecznemu ożywieniu gospodarczemu. Reuters przewiduje, że do połowy lat 30 XXI wieku, ruch gospodarczy w Azji stanowić będzie ponad połowę globalnej aktywności gospodarczej.

Jednocześnie świat poszukuje możliwości współpracy. Azja to obecnie jeden z najbardziej dynamicznych i o ogromnym potencjale region na świecie, który w coraz większym stopniu staje się innowatorem technologicznym oraz nieskończenie chłonnym rynkiem w światowym systemie gospodarczym.

Wzrost gospodarczej pozycji Azji w świecie w ciągu ostatnich 20 lat nie odbyłby się bez aktywnej pomocy Chin. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci gospodarka Chin rozwijała się szybko i stała się ważnym czynnikiem napędzającym rozwój całej Azji. W erze po epidemii Covid-19 Chiny nadal są „rdzeniem ożywienia gospodarczego w Azji”. Bank Światowy przewiduje, że tempo wzrostu gospodarczego w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku w tym roku wyniesie 7,4%. Natomiast bez gospodarki chińskiej tempo wzrostu spadłoby do około 4,4%. Względnie pozytywne wyniki gospodarki azjatyckiej to głównie zasługa Chiny i rozwoju chińskiej gospodarki.

Równocześnie Chiny uwzględniają globalizację we własnym procesie rozwoju, konsekwentnie otwierają się na świat i nieustannie promują regionalną integrację gospodarczą. Wnoszą ogromną energię do skoordynowanego rozwoju gospodarek regionalnych.

Trzy lata temu, na Azjatyckim Forum w Boao, Chiny ogłosiły dalsze otwieranie się oraz wspólne tworzenia lepszej przyszłości dla Azji i świata. Dzisiaj, trzy lata później, świat nie może się doczekać, by skorzystać z możliwości jakie niesie Azjatyckie Forum w Boao, aby skorzystać z chińskich doświadczeń i rozwiązań, które pomogły osiągnąć sukces w rozwoju gospodarczym Azji i całego świata.

Ranking