Komentarz: Rząd japoński powinien zaprzestać niegodziwych działań, które będą mieć historyczne konsekwencje!

2021-04-21 15:24:40
Podziel się:

Chociaż kwestia zrzut wody zanieczyszczonej energią jądrową była szeroko krytykowana w kraju i za granicą, niektóre osoby w Japonii nadal twierdzą, że standardy oczyszczania ścieków w elektrowniach jądrowych w Chinach i Korei Południowej są niższe niż w Japonii. Z „naukowego” punktu widzenia, krytyka Korei Południowej i Chin pod adresem Japonii jest nieuzasadniona.

Strona japońska próbuje zaprzeczyć lub ukryć kluczowy fakt, mianowicie w elektrowni jądrowej w Fukushimie miał miejsce w wypadek jądrowy najwyższego stopnia, a zanieczyszczona woda z tej elektrowni zawiera dużo radionuklidów wytwarzanych w wyniku rozszczepienia jądrowego, co powoduje, że jej jakość jest diametralnie różna od wody odprowadzanej podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej.

Jeśli ścieki jądrowe rzeczywiście spełniają standardy wody pitnej opisane przez rząd Japonii, dlaczego miałyby być odprowadzane do oceanu zamiast włączone do krajowego systemu wody pitnej albo nawet do rolniczego systemu nawadniającego, czy miejskiego systemu uzdatniania wody?

Wobec decyzji Japonii naukowcy z różnych krajów przeprowadzili symulację tragicznych skutków dla oceanu w przyszłości. Według obliczeń niemieckiego instytutu badań nauk morskich, materiały radioaktywne rozprzestrzenią się na większość Pacyfiku w ciągu 57 dni od daty zrzutu. Zanieczyszczenie jądrowe dotknie Stany Zjednoczone i Kanadę za 3 lata, a rozprzestrzeni się na wody na całym świecie za 10 lat.

W rzeczywistości, oprócz zrzucania zanieczyszczonej wody do oceanu, Japonia ma inne bezpieczniejsze sposoby usuwania ścieków jądrowych. Ale wybrała ten, który najbardziej zrani ziemię. Ważnym powodem jest oszczędność pieniędzy. Japonia pozostawia światu największe zagrożenie dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz przenosi odpowiedzialność za własne czyny na całą ludzkość. Ta decyzja jest wyjątkowo nieodpowiedzialna i skrajnie niemoralna.

Rząd japoński powinien zaprzestać niegodziwych działań, które będą mieć historyczne konsekwencje! Gdy ścieki jądrowe zostaną zrzucone do morza, zniszczenia i skutki będą większe niż w przypadku wojny. Japonia powinna ponownie przeanalizować i cofnąć złą decyzję. (Tłumaczenie: Stan L. Z.)

Ranking