​Komentarz: Amerykańscy politycy wspierający anty-chińskich aktywistów hongkońskich, rażąco podeptali praworządno

2021-05-09 17:59:09
Podziel się:

W ciągu ostatnich dwóch dni niektórzy amerykańscy politycy poczynili nieodpowiedzialne uwagi na temat wyroku na antychińskich aktywistów z Hongkongu wydanego przez Sąd Okręgowy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. Wysunęli nawet absurdalne żądania uwolnienia tych przestępców. Ci politycy ostatnio wielokrotnie twierdzili, że należy utrzymać porządek międzynarodowy oparty na „zasadach”, ale w rzeczywistości prowadzą działania, które naruszają prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych. Ich działanie ujawniło prawdziwe oblicze ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów pod szyldem „praw człowieka”.

Sąd Okręgowy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu wytoczył sprawiedliwy proces przeciw przestępcom i wydał stosowny wyrok za wywołanie zamieszek przeciwko Chinom w Hongkongu, co w pełni odzwierciedla ducha praworządności w Hongkongu i odpowiada na postulaty jego mieszkańców. Niektórzy amerykańscy politycy arbitralnie ingerowali w wyrok za antychińskie działanie aktywistów z Hongkongu. Jest to nierozsądne i rażące naruszenie ducha praworządności w Hongkongu.

Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne jest ważną zasadą Karty ONZ i podstawową normą w stosunkach międzynarodowych, a także radykalnągwarancją ochrony suwerenności i niezależności państw oraz ochrony międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości.

Niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych ignorują wspomniane powyżej zasady międzynarodowe, wielokrotnie ingerują w wewnętrzne sprawy Chin i wybielają zbrodnie antychińskich aktywistów z Hongkongu. To pozwala światu widzieć jaśniej: na sztandarach niosą hasła „wolności” i „demokracji”, a ich prawdziwym celem jest wywołanie zamieszek w Hongkongu i powstrzymanie Chin[a1] .

„Mieszkańcy z Hongkongu”, do których odnoszą się ci amerykańscy politycy, są w rzeczywistości aktywistami antychińskim w Hongkongu. Stoją razem z tymi ludćmiDziałają razem z prowokatorami , co jestwyrażając poparcie dlabrutalnych zbrodni.

Prawa człowieka i wolności w Hongkongu są w pełni chronione przez Ustawę Zasadniczą. Niewielka liczba amerykańskich polityków próbuje wywierać niewłaściwy wpływ na system sądowniczy i prawny Hongkongu , co z pewnością pójdzie na marnezakończy się niepowodzeniem.


Ranking