Komentarz: Dlaczego inwestycje zagraniczne w Chinach przyspieszają?

2021-05-14 21:48:36
Podziel się:

„Proces absorpcji kapitału zagranicznego przez Chiny przebiega w coraz szybszym i rekordowym tempie.” Tak wynika z analizy artykułu zatytułowanego „Inwestycje w Chinach są opłacalne”, opublikowanego niedawno przez RIA Novosti. Najnowsze dane chińskiego Ministerstwa Handlu z 13 maja potwierdziły ten pogląd.

Według danych, w pierwszych czterech miesiącach tego roku w Chinach powstało 14533 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, co oznacza wzrost o 50,2% rok do roku i wzrost o 11,5% w tym samym okresie 2019 r. Rzeczywiste wykorzystanie kapitału zagranicznego wyniosło 397,07 mld juanów, co oznacza wzrost o 38,6% rok do roku, a w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. wzrost o 30,1%.

Według danych opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kilka dni temu, w 2020 r. globalne BIZ spadły do 15-letniego minimum, a Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone, stając się najatrakcyjniejszym miejscem na świecie do lokowania inwestycji. To wystarczy, aby pokazać powagę chińskiego rynku.

Od początku tego roku utrzymuje się dobra dynamika absorpcji zagranicznego kapitału przez Chiny. W pierwszych czterech miesiącach tego roku faktyczne wykorzystanie kapitału zagranicznego w branży usługowej wzrosło o 46,8% rok do roku, a jednocześnie absorpcja kapitału zagranicznego przez branże wysokich technologii wzrosła o 29,1% rok do roku, co wskazuje, że szerokie perspektywy Chin w dziedzinie innowacji technologicznych przyciągają uwagę globalnych inwestorów.

Dlaczego kapitał zagraniczny napłynął do Chin, zwłaszcza w chińskim przemyśle zaawansowanych technologii? Największą atrakcją jest to, że Chiny łączą zalety całego łańcucha przemysłowego, siłę innowacji technologicznych, wygodny system logistyczny i dysponują bogatymi zasobami ludzkimi. Pomaga to nie tylko znacznie obniżyć koszty operacyjne firm zagranicznych, ale także nadać impet innowacjom w rozwoju gospodarczym.

Jednocześnie, liczący ponad 1,4 miliarda rynek konsumencki stał się najważniejszą siłą napędową chińskiej gospodarki. Według doniesień Ministerstwa Handlu Chin, nawet w 2020 r., który jest poważnie dotknięty epidemią, dochody operacyjne i zyski prawie 60% przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy w Chinach wzrosły lub pozostały na niezmienionym poziomie.

W ostatnich latach chiński rząd kontynuował rozszerzanie dostępu do rynku, tworzył otwarte platformy i ulepszał system prawny dla inwestycji zagranicznych i dobre otoczenie biznesowe dla firm zagranicznych. W tym roku Chiny będą dalej ograniczać „Negatywną listę dostępu do inwestycji zagranicznych”, realizować ogólny plan budowy strefy wolnego handlu na Hainanie i dalej promować wdrażanie „Ustawy o inwestycjach zagranicznych” i jej przepisy wykonawcze. Daje to podstawy do inwestowania w Chinach. Chen Rongsheng, wiceprezes General Electric Company w Chinach, powiedział, że 14. plan pięcioletni stwarza duże możliwości rynkowe i perspektywy pogłębiania współpracy w przyszłości.

Ranking