Odrzucenie przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia propozycji dotyczącej Tajwanu pokazuje, że zasada jednych Chin nie może być kwestionowana

2021-05-25 20:38:21
Podziel się:

Komitet Generalny i Sesja Plenarna 74. Światowego Zgromadzenia Zdrowia odrzuciły 24 maja propozycje niektórych krajów dotyczącą „zaproszenia Tajwanu do wzięcia udziału w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w charakterze obserwatora” w czasie obrad Zgromadzenia. Pokazało to po raz kolejny, że zasada jednych Chin nie może być kwestionowana, a każda próba podważenia tej zasady zakończy się niepowodzeniem.

Udział chińskiego regionu Tajwan w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia musi być zgodny z zasadą jednych Chin, która jest zasadą potwierdzoną w rezolucji 2758 Zgromadzenia Ogólnego ONZ i rezolucji 25.1 Światowego Zgromadzenia Zdrowia.

Społeczność międzynarodowa dobrze to rozumie. Przed otwarciem Światowego Zgromadzenia Zdrowia ponad 150 krajów wyraziło poparcie kanałami dyplomatycznymi dla decyzji Chin o nie wyrażeniu zgody na wzięcie udziału Tajwanu w tegorocznym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Ponad 80 krajów skierowało do WHO swoje poparcie dla zasady jednych Chin i sprzeciw wobec udziału Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia.

Konferencja WHO nie jest pokazowym poligonem dla rozgrywania własnego interesu politycznego. Upolitycznienie kwestii zdrowotnych przez poszczególne kraje Zachodu zaburza tylko normalny porządek prac Zgromadzenia Ogólnego i wpływa na globalną współpracę w walce z epidemią.

Ranking